Van MVK naar HVK

Is het een logische stap om vanuit een reeds voltooide veiligheidsopleiding op post-MBO-niveau (middelbaar veiligheidskundige) door te stromen naar een opleiding op post-HBO-niveau (hoger veiligheidskundige)

Is het een logische stap om vanuit een reeds voltooide veiligheidsopleiding op post-MBO-niveau (middelbaar veiligheidskundige) door te stromen naar een opleiding op post-HBO-niveau (hoger veiligheidskundige)? Sluit de praktijkgerichte benadering van de middelbare opleiding aan bij de meer theoretische hogere opleiding, of is er meer voor nodig dan alleen een diploma op MBO-niveau?

Definitie middelbaar veiligheidskundige (MVK) en hoger veiligheidskundige (HVK)
MVK- en HVK-opleidingen zijn beide specifieke opleidingen op het gebied van veiligheid, waarbij wordt uitgegaan van een eerder behaald MBO- of HBO-diploma. Feitelijk zijn het dus post-MBO- en post-HBO-opleidingen. En daar is in het verleden, zoals later in het artikel zal blijken, al veel discussie over gevoerd. Om in een organisatie als volwaardig HVK te opereren, is de onderliggende kennis van een eerdere HBO-opleiding cruciaal. Daar zit het grote verschil tussen de MVK- en HVK-opleidingen.

Taken en vaardigheden van een middelbaar veiligheidskundige
De werkzaamheden en taken van een middelbaar veiligheidskundige (MVK) bestaan vooral uit het praktisch en op kader-/stafniveau aansturen van veiligheid. Daaronder vallen zaken...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Arbeidsplaatsen