Bellen op de bouwplaats

De smartphone biedt veel kansen, maar kent zeker ook gevaarlijke aspecten. Daarom 6 adviezen voor de smartphone op de werkplek.

Dagelijks worden we draadloos overspoeld met informatie via e-mail, telefoon, appjes en facebook. Ook op de werkplek, misschien juíst op de werkplek, heeft deze ontwikkeling zich voorgedaan. De smartphone is niet meer weg te denken uit ons hulpmiddelenarsenaal. Welke professional maakt dagelijks geen gebruik van ten minste tien functies die deze handcomputer ons biedt?

De smartphone biedt veel kansen, maar kent zeker ook gevaarlijke aspecten. Daarom is het belangrijk er slim mee om te gaan en gebruik te maken van de mogelijkheden die het apparaat biedt.

Kansen en bedreigingen
Door de ontwikkeling van slimme software en programma’s zijn tal van praktische toepassingen ontwikkeld die juist op de werkplek kunnen worden toegepast. Je maakt dan effectief gebruik van de mogelijkheden die de huidige telefoons bieden. Denk aan:

  • het maken van foto’s en filmpjes van de bouwplaats, details, wapening en aansluitingen (mits hier toestemming voor is gegeven)
  • apps voor oplevering en bewaking van openstaande punten
  • inspectie apps
  • apps voor het melden van incidenten en ongevallen
  • instructiefilmpjes
  • instructies
  • vrijgave van apparaten na volgen instructies
  • online toetsvragen
  • digitale werkvergunningen (safe work permits), enz. enz.

Bedreigingen zijn er ook; gezondheidsschade is niet bij mensen aangetoond, maar bij muizen wel. Toch weet iedereen dat lang en intensief met het schermpje bezig zijn voordat je gaat slapen de nachtrust verstoord. Ook in andere situaties is de smartphone onveilig, denk aan het appen tijdens de uitvoering van werkzaamheden, het traplopen of het autorijden, al is het handsfree. Gebruik van dergelijke apparatuur leidt tot gevaarlijke situaties omdat we zijn afgeleid en als mens niet in staat zijn om te multitasken. Andere bedreigingen liggen in het kunnen hacken van de toestellen door het verspreiden van virussen via programma’s in de appstore.

Gebruik op de bouwplaats
De smartphone kan goed worden gebruikt op de bouwplaats. Er zijn diverse apps die kunnen worden toegepast, zoals inspectieapps, incidentenapps en man-down apps. Ook instructies, TRA’s en toolboxmeetings kunnen worden uitgevoerd met het apparaat en zelfs digitale werkvergunningen kunnen via de smartphone naar de gebruiker worden gezonden. Voor het opleveren van bouwwerken bestaan programma’s die het mogelijk maken direct foto’s en films van de situatie te maken, het rapport direct te versturen en de acties te bewaken. Ook digitale raadpleging van kadaster, KvK en ondergrondse kabels en leidingen behoort tot de mogelijkheden. Voldoende toepassingen dus om een zinvolle toepassing op de bouwplaats mogelijk te maken.

Veiligheidapps
De toekomst zal naar verwachting een nog grotere toepassing van de smartphone met zich meebrengen. De geluiddrukmeterapps, stofmeterapps, hartslagmeter en stappenteller zijn er al. Deze ontwikkeling is positief omdat het onze gezondheid stimuleert door ons in beweging te houden en te motiveren. Dit draagt tevens bij aan de duurzame inzetbaarheid (meer bewegen, actief bijhouden van je work-outs) en kan, in combinatie met hulpmiddelen, worden ingezet om zelfs de werkplek te onderzoeken. Wie weet wordt de smartphone in de toekomst een ‘wonderdokter’ die je bij klachten helpt met diagnostisering en die in staat is in het lichaam geplaatste chips uit te lezen of bij te sturen. Bijvoorbeeld voor het doseren van medicijnen of het inregelen van gehoortoestellen en pacemakers. Diverse aannemers hebben inmiddels al hun eigen apps ontwikkeld voor de bevordering van veiligheid en veiligheidsbewustzijn. Er bestaan inmiddels zo veel apps dat je door de bomen het bos niet meer kunt zien. Dat is jammer omdat steeds opnieuw het wiel weer wordt uitgevonden.

6 adviezen voor veilig gebruik van de smartphone op de bouwplaats

1. Maak afspraken over de do’s en don’ts van het gebruik van de smartphone op de bouwplaats.

2. Stel smartphonevrije-zones in waar het gebruik van smartphones verboden is.

3. Laat privé-gebruik van de smartphones vooral in de pauze plaatsvinden in de schaftkeet; dit is een veilige omgeving.

4. Stimuleer het gebruik van instructie-apps, veiligheidsapps en apps om incidenten te melden. Als dit niet wordt gestimuleerd door een werkgever, zal een bouwplaatsmedewerker dit zeker niet gebruiken. Ter illustratie: projectleiders, uitvoerders enz. krijgen over het algemeen een smartphone van hun werkgever. Voor hen is het geen probleem de vaak kosteloze apps te gebruiken. Een bouwplaatsmedewerker die zijn eigen smartphone betaalt, zal van werkgerelateerde apps geen gebruik maken als dit geld kost.  

5. Maak geen gebruik van de smartphone in gevaarlijke situaties en tijdens het werk. Dus ook niet bij het uitvoeren van een VGM-inspectie met smartphone (eigen ervaring). Dit leidt enorm af. Je verliest de aandacht voor wat er in je omgeving gebeurt.

6. Laat in de auto de smartphone liggen, telefoneer alleen handsfree en maak achter het stuur geen gebruik van andere functies. Of overweeg om überhaupt niet in of op een vervoermiddel (auto of (brom)fiets) te bellen en geef hiermee het goede voorbeeld als werkgever.

Ongekende mogelijkheden
Naast voordelen, de vele functies die de huidige generatie telefoons heeft, hebben smartphones zekerook nadelen; dit betreft met name het gebruik op de werkplek en in het verkeer. Er komen steeds meer functionaliteiten beschikbaar voor de telefoons om deze multi-inzetbaar te maken ten gunste van onze gezondheid. Geluidmeters en stofmeters zijn al beschikbaar om op mobiele telefoons te worden geplaatst. Er wordt steeds minder gebeld en het gebruik van andere mogelijkheden zal in de toekomst alleen maar toenemen.

Om het gebruik op bouwplaatsen te reguleren, moeten er heldere afspraken en regels worden opgesteld. Dit geldt zowel het veilig gebruik op de bouwplaats als het privégebruik tijdens het werk. Ook moeten er procedures worden opgesteld hoe de telefoon in te zetten bij het melden van incidenten en het uitvoeren van inspecties. Met duidelijke afspraken heeft de mobiele telefoon ongekende mogelijkheden.

 

Arbeidsplaatsen