Risicogericht oefenen voor een betere BHV

Risicogestuurd oefenen kan het antwoord zijn op een effectieve bedrijfshulpverlening in de praktijk. Vooropgesteld dat een bedrijf zich intern laat ondersteunen door medewerkers die beschikken over de benodigde kwalificaties en hulpmiddelen.

Medewerkers dienen te bezitten:

  • Een erkende bedrijfshulpverleningskwalificatie;
  • Standaard bedrijfshulpverleningsmiddelen zoals een AED, verbanddoos en de juiste brandblussers;
  • Aanvullende bedrijfshulpverleningsmiddelen afgestemd op mogelijke risico’s die zich binnen het bedrijf of bedrijfsactiviteiten kunnen voordoen;
  • Basisvaardigheden en aanvullende vaardigheden afgestemd op de mogelijke risico’s;
  • Basisvaardigheden en aanvullende vaardigheden met regelmaat te hebben geoefend en geëvalueerd.

 

In de Arbeidsomstandighedenwet van vóór 2007 gold dat een bedrijf 1 bedrijfshulpverlener (BHV'er) op de 50 medewerkers beschikbaar moest hebben. De overheid is van deze eis afgestapt.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar