Schade verhalen op een werknemer

Werknemers maken fouten, soms ook door onachtzaamheid. Maar schade op hen verhalen is een moeizaam verhaal.

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Dat gaat zeker ook op voor de werkvloer. Werknemers maken fouten; soms buiten hun schuld, maar soms ook door onachtzaamheid. In de praktijk wordt de ontstane schade soms op de werknemer verhaald. Denk maar aan het eigen risico bij schade aan de bedrijfsauto. Maar mag dat zomaar? En hoever gaat de aansprakelijkheid van de werknemer jegens de werkgever?

Werknemersaansprakelijkheid (artikel 7:661 Burgerlijk Wetboek)

Artikel 7:661 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat de hoofdregel is dat de werknemer niet aansprakelijk is voor schade die hij of zij in de uitoefening van de arbeidsovereenkomst toebrengt aan zijn werkgever. Dat is alleen anders als er sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid. Dat laatste betekent hier iets heel anders dan in het maatschappelijk verkeer of zelfs in het strafrecht. De Hoge Raad vindt dat er alleen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid (in de zin van artikel 7:661 BW) als de opzet en het bewustzijn van de werknemer ook gericht zijn geweest op het ontstane gevolg. Is een werknemer slordig, haastig of gemakzuchtig, dan is daarvan geen sprake. Dan is de schade alleen een bijkomende omstandigheid...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Managementsystemen