De bereidheid tot verandering van de veiligheidscultuur bij BRZO-bedrijven

Bedrijven met activiteiten die grote risico’s met zich mee kunnen brengen, vallen onder de regelgeving van het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). Om tot een optimale en efficiënte beheersing van risico’s binnen dergelijke bedrijven te kunnen komen is aandacht voor de veiligheidscultuur van groot belang. Een basis voor de beleidsvorming hieromtrent is de herziening van de Europese SEVESO-II richtlijn, bedoeld voor risicovolle bedrijven binnen de Europese Unie, die de beoordeling en verbetering van veiligheidscultuur binnen het bedrijf in de nabije toekomst als een verplicht element gaat hanteren binnen het veiligheidsbeheerssysteem. Erwin Schenk heeft onderzoek gedaan in een viertal bedrijven naar de bereidheid om een cultuuromslag te maken en bestaand beleid aan te passen.

Inleiding In de afgelopen tijd ben ik regelmatig betrokken geweest bij de identificatie van risico’s in (BRZO-)bedrijven en bij de ondersteuning van het optimaliseren van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Ik vroeg mij hierbij af in hoeverre de veiligheidscultuur een rol speelde bij het niet tijdig en niet snel genoeg uitvoeren van afgesproken acties om de veiligheid te beheersen in een bedrijf. Het bleek...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 75,00

per jaar

Managementsystemen