Gevaarlijke stoffen etiketteren volgens GHS en CLP

Sinds 1 juni 2015 zijn producenten van gevaarlijke stoffen verplicht om een GHS-etiket op hun producten te plakken. Voor de arbocoördinator betekent dit dat er nieuwe instructies voor het bedrijf gemaakt moeten worden. Wat is er veranderd en hoe ga je daarmee om?

In de regelgeving over etikettering van gevaarlijke stoffen en mengsels was 1 juni 2015 een belangrijke datum. De verordening nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, kortweg de CLP-verordening, stelt dat vanaf deze datum producenten alleen nog maar een GHS-etiketten op gevaarlijke producten mogen zetten. Weg met de Stoffenrichtlijn, weg met de Preparatenrichtlijn en weg met de Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS). Allemaal geschiedenis.

Ruitvormige pictogrammen met rode rand
We spreken dus niet meer over de oranje gevaarsymbolen maar over ruitvormige pictogrammen met een rode rand. De R-zinnen zijn H-zinnen geworden met de H van Hazard Statement. De S-zinnen veranderen in P-zinnen, de P van Precaucionary Statement (in het Nederlands: voorzorg aanduidingen). Dat is een behoorlijke opgave voor een arbocoördinator: alles is anders geworden. Een uitdaging om weer goede...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Gevaarlijke stoffen