Werk aan een veilige omgeving van een bouwproject

Veiligheid doen we samen!
Samen werken aan een veilige omgeving bouwproject
Hoe creëren we een veilige omgeving op een bouwproject? Wet- en regelgeving alleen zijn niet voldoende.

Hoe zorgen we voor een veilige omgeving van een bouwproject? Wat is daarvoor nodig? Is wet- en regelgeving voldoende of is een goede samenwerking en betrokkenheid met verschillende stakeholders en de juiste communicatie noodzakelijk? 

Voor een goede verankering van omgevingsveiligheid is vooral goede samenwerking onmisbaar. Samenwerking tussen de verschillende bevoegde gezagen, de veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten, en natuurlijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Maar ook met de omgeving, zoals omwonenden, weggebruikers, omliggende bedrijven en andere gebruikers van de omgeving van je bouwlocatie. Die samenwerking is helemaal niet vanzelfsprekend.

Het gaat vanaf het begin van een project om inzicht in elkaars vakgebied en belangen. Luisteren en belangstelling tonen helpen hierbij. Elkaar willen begrijpen en dezelfde taal gaan spreken volgt dan (bijna) vanzelf. Dat is de reden dat het goed is om bij elke start van een project eerst een omgevingsscan uit te voeren, een PSU (Project Start Up) te houden en tijdens de uitvoering regelmatig een PFU (Project Follow Up) te organiseren. Zo’n PSU en PFU’s zijn bedoeld om elkaar te leren kennen, goede afspraken te maken en de...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 75,00

per jaar

Arbobeleid