Bedrijfsongeval? De verplichtingen van een werkgever en het eerste bezoek van de Arbeidsinspectie

Bedrijfsongeval en de Arbeidsinspectie

Een eerste artikel in een serie van vier waarin verschillende aspecten worden belicht die relevant (kunnen) zijn bij een bedrijfsongeval.

 

Bedrijven worden geconfronteerd met steeds meer uitbreidende wet- en regelgeving op het gebied van – kort gezegd – arbeidsomstandigheden. De naleving van deze wet- en regelgeving is niet vrijblijvend. In het geval van incidenten kan de Nederlandse Arbeidsinspectie (‘de Arbeidsinspectie’) onderzoek doen en zowel bedrijven als de verantwoordelijke personen binnen die bedrijven aanspreken. Die situatie doet zich geregeld voor, zo constateren wij in onze praktijk in Rotterdam.

In deze bijdrage – een eerste in een serie van vier – benoemen wij eerst de belangrijkste verplichtingen die op bedrijven rusten en het belang daarvan voor de interne organisatie. Vervolgens gaan wij in op de situatie dat zich toch een incident voordoet. Wanneer is sprake van een meldingsplichtig ongeval en kan de Arbeidsinspectie op de stoep worden verwacht? In het geval dat de Arbeidsinspectie op de stoep staat, geven wij enkele praktische handvatten mee. 

Verplichtingen van een werkgever

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor hun mensen, het beschikbare materieel en het toezicht...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Arbobeleid