Regels voor opbouw rolsteigers per januari 2018

Regels voor opbouw rolsteigers per januari 2018

Bij het opbouwen en afbreken van rolsteigers gebeuren regelmatig (soms fatale) ongevallen. Reden genoeg voor ISZW om de VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven) te vragen nieuwe opbouw-/afbreekmethodes te formuleren om de veiligheid te verbeteren.

De nieuwe regelgeving voor het opbouwen en afbreken van een rolsteiger geldt sinds 1 januari 2018.

Let op: de nieuwe regelgeving geldt ook voor rolsteigers die voor deze datum zijn aangeschaft.

De aanleiding / het uitgangspunt

Inspectie SZW en VSB over voorloopleuningen:

Advies ten aanzien van de nieuwe veiligere opbouwmethoden rolsteigers per 1-1-2018, opgesteld door Inspectie SZW en VSB).

In 2011 heeft de Inspectie SZW aan de VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven) gevraagd om nieuwe systemen / opbouwmethoden te ontwikkelen om het veilig werken met rolsteigers te verbeteren (met name tijdens de op- en afbouw).

Uitgangspunt is dat de randbeveiliging van een platform, bestaande uit minimaal een heupleuning, altijd is aangebracht voordat het platform wordt betreden. Vanzelfsprekend moeten werkvloeren altijd van een boven- en tussenleuningen en kantplank zijn voorzien.

Er zijn verschillende systemen ontwikkeld door fabrikanten en leveranciers die aan dit veiligheidsniveau voldoen. In hoofdlijnen kunnen die zijn:

  • het aanbrengen van tijdelijke heupleuningen en eventueel knieleuningen
  • het aanbrengen van definitieve heupleuningen en eventueel knieleuningen
  • het aanbrengen van samengestelde systeemelementen die leuningwerk en diagonalen vervangen

De nieuwe veiligere opbouwmethoden zijn thans opgenomen in het vernieuwde A-blad rolsteigers (april 2016), met daarin de vermelding dat de veiligere opbouwmethoden verplicht worden per 1 januari 2018. Het vernieuwde A-blad rolsteigers zal worden opgenomen in diverse arbocatalogi en krijgt daarmee meer betekenis. Arbocatalogi volgen de stand van de techniek en geven invulling van door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken.

Als u gebruik maakt van in een (goedgekeurde) arbocatalogus aangeboden maatregel, voldoet u aan hetgeen de Inspectie SZW (Arbowetgeving) van u verlangt.

Dit betekent niet dat alleen op de beschreven wijze aan de doelvoorschriften kan worden voldaan. Bent u in staat om op een andere aantoonbare manier hetzelfde beschermingsniveau te bieden, dan bent u daar vrij in. Bij de oude opbouwmethode is de kans groot dat het valgevaar niet afdoende wordt afgedekt.

Inspectie SZW wijst er op dat bij constatering van valgevaar geen concessies worden gedaan en in voorkomende gevallen zal overgaan tot stillegging van de werkzaamheden en het opleggen van een boete.
 

Voorloopleuningen

Kern van de regelgeving is dat de kans om te vallen is uitgesloten. Volgens de nieuwe regelgeving mag een werkplatform dan ook pas worden geplaatst nadat er rondom een leuning op heuphoogte is aangebracht voor dat platform. Dit is niet uit te voeren met de traditionele systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van horizontaal en diagonaalschoren omdat deze eenvoudigweg te hoog moeten worden geplaatst. Fabrikanten en leveranciers hebben de oplossing veelal gevonden door speciale voorloopleuningen te ontwikkelen, maar ook andere oplossingen zijn mogelijk om aan de uitgangspunten te voldoen.

Deze voorloopleuningen worden gebruikt ter vervanging van de horizontaal en diagonaal schoren. Bij een vrijstaande rolsteiger zijn minimaal 2 voorloopleuningen nodig, aan beide lange zijde 1. Wordt een rolsteiger langs een gevel worden opgebouwd (met minder dan 15 cm ruimte tussen de steiger en de gevel), hoeven aan de gevelzijde geen leuningengeplaatst te worden kan derhalve worden volstaan met alleen (voorloop)leuningen aan “buitenzijde”.

 

 

Iedere keer als een nieuw platform moet worden geplaatst worden eerst deze voorloopleuningen aangebracht.

Voor het aanpassen van een traditionele rolsteiger met diagonaal en horizontaal schoren kun je eenvoudig 1 of meerdere voorloopleuningen aanschaffen. Na het plaatsen van het platform kunnen de voorloopleuningen worden vervangen door de “oude” horizontaal en diagonaal schoren om de voorloopleuning vervolgens te gebruiken voor het opbouwen van het volgende platform.

Deze methode neemt wel extra opbouwtijd in beslag. Veel leveranciers adviseren dan ook om de horizontaal en diagonaal schoren van de bestaande steiger helemaal te vervangen door voorloopleuningen. Het wordt dan een kwestie van:

  • voorloopleuningen plaatsen
  • het platform aanbrengen
  • omhoog klimmen
  • volgende laag voorloopleuningen met platform plaatsen
  • etc.

 

custers

 

 

 

 

Vooraf vaststellen of regelgeving wordt gevolgd

Belangrijk is om vooraf vast te stellen of aan de regelgeving wordt voldaan. Rolsteigers moeten worden opgebouwd volgens de handleiding van de fabrikant/leverancier. Bij afwijken van de regels in de gebruiksaanwijzing of bij gebruik van producten van verschillende fabrikant/leverancier door elkaar, moet dit worden gemotiveerd en gedocumenteerd. Zo moeten alle onderdelen aantoonbaar voldoen aan de vereiste materiaalspecificaties en moet ter plaatse sterkte-en stabiliteitsberekeningen kunnen worden overlegd.

De diverse Fabrikanten zoals Altrex, ASC, Custers, Layher en Skyworks, hebben zich goed voorbereid op de nieuwe regels en leveren aanpassingen voor hun rolsteigers.

Raadpleeg uw leverancier naar de juiste middelen.

Bronnen:

www.vsb-online.nl
A-blad rolsteigers (april 2016)
Roofs 2017-07-54

 

Arbeidsmiddelen