Prestatieladder Socialer Ondernemen

Onze processen zijn door de jaren heen complexer geworden. Dit heeft niet alleen te maken met een opdrachtgever die vaker hogere eisen stelt aan het eindresultaat, maar vooral in de maatschappelijk verantwoorde wijze waarop dit resultaat tot stand komt. Naast een reductie van CO2-emmissies is ‘socialer ondernemen’ een onderwerp waar zeker rekening mee gehouden dient te worden. Dit laatste aspect betreft de wijze waarop en de mate waarin een bedrijf haar steentje bijdraagt aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie als gevolg van bijvoorbeeld een arbeidsbeperking.

Daar waar MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) de focus legt op de aandacht voor milieu, sociaal-ethische normen en winst die met elkaar in balans zijn, richt ‘Socialer Ondernemen’ zich expliciet op de werkgelegenheidskant, waarbij het bieden en vergroten van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt centraal staat.

De Participatiewet
Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze wet vervangt de volgende wetten:

  • Wet werk en bijstand (WWB);
  • Wet sociale werkvoorziening (WSW);
  • en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

per jaar

Arbeidsmiddelen