Kies de juiste adembescherming

Geactualiseerd, origineel artikel van d.d. 2 oktober 2015
mondkapjes, maskers, adembescherming

Bij blootstelling aan stoffen, gassen, dampen, virussen, schimmels en sporen is het zaak de adembescherming goed te regelen. Een goed masker kan van levensbelang zijn. Tijdens de coronacrisis wordt het belang nog eens onderstreept. Adembescherming is ineens schaars. Goede mondkapjes worden tegen woekerprijzen aangeboden. Tips voor het maken van een goede keuze.

Voor het kiezen van de juiste adembescherming is kennis van zowel producten als werkprocessen noodzakelijk. In dit artikel staat een aantal aandachtspunten op een rij die moeten worden meegenomen in de keuze en gebruik van adembescherming.

Als leidraad bij de keuze en gebruik van adembescherming, is de EN529(ISO/DTS 16975-2); aanbevelingen voor selectie, gebruik en onderhoud van adembeschemingsmiddelen, beschikbaar.

Blootstelling

Werknemers kunnen aan een groot aantal zaken worden blootgesteld, zoals stoffen, gassen, dampen, virussen, bacteriën, schimmels, sporen of een combinatie van één of meerdere. Deze kunnen na inademing problemen veroorzaken in de luchtwegen, het bloed en/of verschillende organen. Onwetendheid, verkeerd onderhoud, slechte voorlichting en minder goed passend materieel vergroten de kans op...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 75,00

per jaar

Arbeidsmiddelen