Inventarisatie bijzondere groepen

In de RI&E moet extra aandacht gegeven worden aan bijzondere groepen. Bijzondere groepen zijn (groepen) medewerkers die grotere risico's kunnen lopen, bijvoorbeeld door hun leeftijd (jeugdigen), onervarendheid (nieuwkomers) of (tijdelijk) verminderde belastbaarheid (zwangeren, gedeeltelijk arbeidsongeschikten). Bijgevoegd een voorbeeld van een inventarisatie van bijzondere groepen. Hierin wordt als eerste stap gekeken welke bijzondere groepen binnen het bedrijf (kunnen) voorkomen, welke risico's zij lopen en welke maatregelen genomen zijn om die risico's te beheersen. Als laatste stap worden de maatregelen genoemd die aanvullend nodig zijn om de risico's verder terug te dringen.

Aanvullingen/opmerkingen zijn van harte welkom!