Voorbeeld aanwijsformulier voldoend onderricht persoon

Voorbeeld aanwijsformulier voldoend onderricht persoon

Om personen bevoegd te verklaren om aan elektrische installaties te mogen werken, moeten zij door de werkverantwoordelijke of namens de hoogst verantwoordelijke persoon in de organisatie schriftelijk worden aangewezen.

Wat is volgens NEN 3140 een aanwijzing: een schriftelijke overeenkomst waarmee de werknemer bevoegd wordt verklaard tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of waarmee verantwoordelijkheid wordt overgedragen.

In de NEN 3140 onder bijlage D staat een globale procedure voor het aanwijzen van personen beschreven. Na het ondertekenen van het aanwijsformulier stemmen beide partijen in met de gemaakte afspraken over het uitvoeren van werkzaamheden aan of nabij elektrische installaties.

In de bijlage een voorbeeld van een aanwijsdocument.

 

Lees ook:

Organiseer het werken met elektriciteit goed

De risico's van werken met elektriciteit

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 75,00

per jaar