Formulier Taak Risico Analyse (TRA)

Gevaren in kaart brengen met een TRA

Het hebben van een RI&E is een vereiste uit de arbowet. Hierin wil je als bedrijf dat de meest voorkomende risico’s zijn onderkend samen met de maatregelen die mensen moeten nemen om deze risico’s te mitigeren. Maar wat als een bedrijf wordt geconfronteerd met activiteiten buiten de 'normale' business?

De TRA is een belangrijke methodiek om ook deze risico’s te onderkennen en te beheersen. Het is daarmee een aanvulling op de 'algemene' bedrijfs-RIE en vaak een verdieping op de Functie RIE waarbij de TRA zich toespitst op specifiek uit te voeren taken (TAAK-Risico-Analyse).

Hierbij gelden de uitgangspunten:
- Als je de risico’s niet kent, kun je geen maatregelen nemen.
- Als je de risico’s maar half kent, kun je alleen maar halve maatregelen treffen.
- Als je de risico’s kent, kun je de juiste maatregelen treffen.
- Een organisatie moet de risico’s willen kennen om de juiste maatregelen te treffen.

Met bijgevoegde hulplijsten kunnen diverse soorten taken worden geïnventariseerd. Zowel het originele TRA-formulier (excel) als ook een formulier met risicogradatie zijn bijgevoegd. Download de bestanden en maak hier vooral gebruik van.

 

Lees ook: 

TRA en VCA

TRA essentieel bij...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar