De thermische gevaren van een elektrische vlamboog

vlamboog

Een vlamboog is een ongewenste gebeurtenis in de elektrische installatie, die veel schade en ernstig letsel kan veroorzaken. Het dragen van beschermende kleding is daarom van groot belang.

Op 18 maart 1937 vond er op een school in Texas (VS) een enorme gasexplosie plaats, waarbij ruim 300 kinderen om het leven kwamen. Kort daarna bedacht men, om aan het gas een geurstof toe te voegen, zodat het gas met onze zintuigen is waar te nemen. Het aantal gasexplosies nam daarna flink af.

Helaas is het niet mogelijk om aan elektriciteit iets toe te voegen waardoor we het naderende gevaar met onze zintuigen kunnen waarnemen. Werknemers die aan of nabij elektrische installaties aan het werk zijn moeten zich steeds bewust zijn van dit onzichtbare gevaar.

Er zijn twee gevaren voor werknemers die werken aan of nabij elektrische installaties:

  • elektrocutiegevaar door het aanraken van spanningvoerende delen;
  • ernstige verbranding bij het ontstaan van een vlamboog in een elektrische installatie.

Het krijgen van een elektrische schok kan bij een stopcontact even groot zijn als in de hoofdverdeler, omdat het spanningsniveau op beide plaatsen gelijk is. Wat wel een rol speelt, is de weerstand...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Elektrische veiligheid