Opzet presentatie na onverwachte confrontatie met asbest in het werk

Wanneer er sprake is van (mogelijke) blootstelling aan asbest, leidt dit vaak tot onrust. En de vraag van werkgevers wat moet ik doen? Kan ik een medisch onderzoek aanbieden? Een bezoek aan de bedrijfsarts? Organiseer een voorlichtingsbijeenkomst voor de betrokkenn na een mogelijke bloostelling aan asbest, bijvoorbeeld omdat er asbestvezels in een pand zijn aangetroffen of omdat slopen, breken, hakken in asbesthoudend materiaal bleek te zijn. Presenteer in de bijeenkomst de gegevens uit de asbestinventarisatie die uitgevoerd incident en geef medewerkers aan wat de risico's zijn die zij gelopen hebben en waar zij verder terecht kunnen bij vragen, opmerkingen, klachten. Bijgevoegd een opzet voor een dergelijke presentatie. Geadviseerd wordt de presentatie samen met een asbestdeskundige te geven. Zorg dat leidinggevende(n), personeelszaken en bedrijfsarts bij de presentatie aanwezig zijn om alle vragen van medewerkers te kunnen beantwoorden.