Handleiding werken met chemische stoffen

Gevaarlijke stoffen

Bij het werken met chemische stoffen moet met allerlei risico's rekening worden gehouden. Het werk kan (acuut of op de lange termijn) levensgevaarlijk zijn. Daarom moeten regels nauwgezet worden opgevolgd. Welke dat zijn, komt in deze handleiding aan bod. Verder behandelt het document de volgende aspecten:

 • Voorzieningen

 • Black boxes

 • Veiligheidsinformatie

 • Indeling in gevaarsklassen

 • Effecten van stoffen

 • Grenswaarden: betrekkelijkheid

 • Waarneembaarheid van stoffen

 • Maatregelen

 • Handschoenen en adembescherming

 • Incidenten

 • Medewerker is zelf verantwoordelijk

 • Conclusie

 • Tenslotte nog twee algemene valkuilen

Zoekwoorden
gevaarlijke stoffen
Chemie
TOG