Geluidcalculator

Tijdens het werken op verschillende afdelingen of aan verschillende machines, kan er sprake zijn van verschillende geluidsniveaus tijdens de werkzaamheden. Met de geluidscalculator kunt u een inschatting maken aan welk geluidsniveau de werknemer gedurende de dag blootgesteld staat. Stel van te voren vast voor welke functies de dagdosis bepaald moet worden. Per risico-functie moet vervolgens de dagdosis geluid worden bepaald.

Zoekwoorden
geluidcalculator
geluidscalculator
geluidsniveau