Checklist onderwerpen in de RI&E

Print
Checklist
Arbobeleid

In de bijlage een voorbeeld van een checklist met onderwerpen in de RI&E. Deze lijst kan ook worden gebruikt bij het toetsen van de RI&E op volledigheid. Bij het toetsen dient uiteraard gekeken te worden naar de procesgang van de RI&E, de gebruikte methode, de representativiteit van de antwoorden en dergelijke. 

In deze tabel kan worden aangegeven welke onderwerpen wel en niet in het bedrijf van toepassing zijn/aanwezig zijn. Voor onderwerpen die wel in het bedrijf voorkomen, wordt vervolgens aangegeven of ze wel of niet op orde zijn.

Voor zaken die geheel op orde zijn, blijft de constatering beperkt tot het aanvinken in deze lijst en worden deze zaken niet nader in de rapportage omschreven om de omvang van de RI&E-rapportage beperkt te houden. Zaken die (nog) niet op orde zijn en verbetering behoeven, worden in de RI&E-rapportage nader omschreven.

Gemiddelde waardering: 
0
Nog geen stemmen
Wat vindt u van deze tool?: 
Nog geen stemmen
Zoekwoorden: 
RI&E
Aandachtspunten
Checklist
Tool