Aandachtspuntenlijst RI&E

In de bijlage een voorbeeld van een checklist met aandachtspunten die gebruikt kan worden bij het opstellen van de RI&E. In de lijst staan allerlei punten waarnaar gekeken kan worden tijdens de RI&E. Het gaat dan onder meer om de aanspreekcultuur, de toegang tot een arbodeskundige de vluchtroutes, gevaarlijke stoffen of pesten. 

Zoekwoorden
RI&E
RIE
checklist
aandachtspunten
Arbobeleid
veilig werken