TRA openen besloten ruimte

Deze Taak Risico Analyse (TRA) kan dienen als basisuitgangspunt bij het maken van een TRA voor het openen van een besloten ruimte. Hierin zijn zaken genoemd die aanwezig kunnen zijn en waar rekening mee gehouden moet worden bij het openen van een besloten ruimte.

Let op, dit is een basis van waaruit de TRA in teamverband verder kan worden besproken. Deze TRA moet worden aangevuld met de specifieke risico’s en beheersmaatregelen die gerelateerd zijn aan de werkomgeving en de werkzaamheden.