Leendert Kamerling

Functie
Arboconsultant
Curriculum Vitae

L.A. (Leendert) Kamerling
Zaanweg 12
4105 GN Culemborg
Nederland


PERSOONLIJKE GEGEVENS:

Telefoon privé 0345-504873
Telefoon mobiel 06-12845148
E-mailadres leendertk@ziggo.nl
 

OPLEIDINGEN:

Postdoctorale opleiding voor Arboconsultants
Niveau Master / doctoraal
Onderwijsinstelling Universiteit Vestigingsplaats Amsterdam
Specialisatie Arbeid en Gezondheid Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
Resultaat Certificaten
Hoofdvakken Arbo adviestrajecten, kwaliteit van de arbodienstverlening, de arboconsultant als verander- kundige, de arboconsultant als beleidsadviseur, bedrijfsgezondheidskunde, Arbeid- en organisatiekunde, Arbeidshygiëne, Veiligheidskunde, Ergonomie.
Keuzevakken Practicum adviesvaardigheden resultaatgericht interveniëren, Juridische aspecten van Arbeid en gezondheid.

Kaderopleidingen Medezeggenschap
Niveau HBO
Onderwijsinstelling CNV
Specialisatie Medezeggenschap
Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
Resultaat Certificaat
Hoofdvakken WOR en strategie, Financieel beleid, Sociaal beleid, Persoonlijke effectiviteit, Schrijven van adviezen, Time- management, PR in OR werk, Arbeidsomstandigheden.

Praktijkdiploma Bedrijfsorganisatie
Niveau HBO
Onderwijsinstelling Leidse Onderwijs Instellingen
Vestigingsplaats Leiden
Specialisatie Bedrijfsorganisatie
Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
Resultaat Diploma
Hoofdvakken Bedrijfsorganisatie, Productiecontrole en planning, Organisatie van de ondersteunende afdelingen, Leiding geven en besluitvorming

Middle Management Instituut voor Sociale Wetenschappen
Niveau HBO
Onderwijsinstelling Instituut Sociale Wetenschappen
Vestigingsplaats Den Haag
Specialisatie Middle Management
Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
Resultaat Diploma


CURSUSSEN:

Pres(en)terende Communicator 2
Niveau HBO
Onderwijsinstelling Elephant HRD&M
Vestigingplaats Amersfoort
Specialisatie Perspectiefontwikkeling door talentonderkenning
Vakgebied Persoonlijke ontwikkeling
Resultaat Certificaat

Onderscheidende factor
Niveau MBO
Onderwijsinstelling Elephant HRD&M
Vestigingplaats Amersfoort
Specialisatie Perspectiefontwikkeling door talentonderkenning
Vakgebied Persoonlijke ontwikkeling
Resultaat Certificaat

Elevator Pitch
Niveau MBO
Onderwijsinstelling Elephant HRD&M
Vestigingplaats Amersfoort
Specialisatie Perspectiefontwikkeling door talentonderkenning
Vakgebied Persoonlijke ontwikkeling
Resultaat Certificaat

Preventiemedewerker
Niveau MBO
Onderwijsinstelling KeurCompany (ArboNed)
Vestigingsplaats Utrecht
Specialisatie Preventiewerker
Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
Resultaat Certificaat
Hoofdvakken Arbeidsomstandigheden Risico inventarisatie arbozorg- systemen arbocatalogi.

Vakbondsconsulent
Niveau HBO
Onderwijsinstelling CFO CNV -Bond
Vestigingsplaats Utrecht
Specialisatie Adviestrajecten
Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
Resultaat Certificaat
Hoofdvakken Adviestrajecten.

Publiek gericht werken
Niveau MBO
Onderwijsinstelling Kaiser advies en training
Vestigingsplaats Eindhoven
Specialisatie Publiek gericht werken
Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
Resultaat Certificaat
Hoofdvakken Klantbenadering, Conflicthantering, Communicatie.

Kwalificatietoets
Niveau HBO
Onderwijsinstelling KIWA Nederland B.V.
Vestigingsplaats Rijswijk
Specialisatie ISO 9001-2000
Vakgebied Auditing / Accountancy
Resultaat Certificaat

 

WERKERVARING:

Organisatie ARBRAD
Bedrijfstak Dienstverlening / consultancy
Periode 01/2009 - 08/2010
Functie Adviseur Zelfstandig consultant
Werkzaamheden Ondersteuning aan werkgevers en branches bij de organisatie en inkoop van arbo- en verzuimmanagement. Juridische, sociale en bedrijfseconomische advisering bij arbo- en verzuimbeleid en bedrijfshulpverlening. Het ontwikkelen en implementeren van effectieve gezondheidsplannen. Begeleiding bij het valideren en het certificeren van arbo- en verzuimsystemen en keurmerken. Het spiegelen van de arbo- en verzuimprestaties van organisaties aan ‘goede praktijken’ in de markt. Onderzoek en advisering van ergonomische werkplekken.

Organisatie Misa-advies
Bedrijfstak Dienstverlening / adviesbueau
Periode 10/2007 - 12/2008
Functie Adviseur Arbo- zaken / branche secretaris
Werkzaamheden Ontwikkeling van Arbocatalogi en Arbo- websites voor de bouwvoorbereidende sector sloopaannemers en veilig en milieu vriendelijke slopers. Ontwikkelen van arbo- instrumenten zoals RI&E en praktijkrichtlijnen Beleidvormend overleg met SZW, Arbeidsinspectie en politieke vertegenwoordigers -Beleidvormend overleg met vakorganisaties FNV, CNV en HZK, werkgeversorganisaties VNO/NCW,en MKB-Nederland, Arbouw en Railinfra. Het managen van een examenbureau voor opleidingen opsporen conventionele explosieven (privatisering van de EOD).

Organisatie Koninklijke Metaalunie Nieuwegein
Bedrijfstak Industrie / bouw
Periode 01/2006 - 01/2007
Functie Beleidssecretaris Arbo- zaken
Werkzaamheden Ontwikkeling van Arbocatalogi en Arbo- websites Beleidsvoorbereidende en -vormende werkzaamheden Ontwikkelen van Arbo- instrumenten zoals RI&E en praktijkrichtlijnen Beleidvormend overleg met SZW, Arbeidsinspectie en politieke vertegenwoordigers – Beleidvormend overleg met vakorganisaties FNV, CNV en Unie en werkgeversorganisaties VNO/NCW, FME en MKB - Beleidvormend overleg interne afdelingen zoals ledenadvies, juridische- en sociale- zaken, milieu, opleidingen en arbeidsvoorwaarden - Vertegenwoordiging in diverse projectgroepen zoals gevaarlijke stoffen, geluid, fysieke belasting en psychosociale belasting etc.

Organisatie CARM BV te Oosterhout;
Bedrijfstak Dienstverlening
Periode 02/2002 - 09/2006
Functie Arboconsultant (zelfstandig ondernemer
Werkzaamheden Ontwikkelen van Arbozorg- systemen; Verzuimmanagement het ontwikkelen en implementeren van gezondheidsplannen, ergonomisch onderzoek en effectieve advisering ,casemanagement -Mediation en conflicthantering Kwaliteitzorg- systemen -Personeel ontwikkelingsplan etc.

Organisatie Energie Productie Zuid Eindhoven (Essent)
Bedrijfstak Dienstverlening
Periode 12/1981 - 03/2001
Functie Arbo coördinator/consultant; voorzitter VGWM en Arbo commissie
Werkzaamheden Arboconsultant sociale zaken hoofdkantoor Eindhoven Ontwikkelen arbo zorgsysteem en ergonomische werkplekinrichting -Certificering interne arbodienst Ondernemingsraadlid; Coördinator arbo zorgsystemen en overlegcommissies.


KENNIS EN ERVARING

Werk-/denkniveau HBO (post-doctoraal)

Persoonskenmerken Grondige kennis van wet- en regelgeving;
Ruime ervaring op de terreinen Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu zowel praktisch alsook theoretisch;
Bekendheid en ervaring met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen;
Verbindende schakel tussen belangen van werkgevers en werknemers.
Communicatief op alle niveaus.
Hecht veel waarde aan goede contacten, sfeer en humor in het werk.
Nieuwsgierig en voordurend werken aan de persoonlijke ontwikkeling door het volgen van aanvullende scholing;
Opleiding arboconsultant waarbij kerndeskundigheid centraal staat.

ICT Word: zeer goed
Excel: goed
Powerpoint: goed
Outlook: zeer goed
Publisher: goed
Toepassingsprogramma’s goed

VAARDIGHEDEN:

Adviesvaardig Kennis van relevante arbo- milieu- en certificeringsystemen,
Goede communicatieve vaardigheden door netwerken en overleg met management en medewerkers;
Coördinatie van processen op analytische, procesmatige en gestructureerde wijze;
Ervaren overlegpartner bij werkgevers- en werknemersorganisaties.
Initiatief nemen, pro- actief, onafhankelijk, kritisch en vasthoudend;
Geen meeloper, wel een kritisch procesmatig denker met loyale inzet voor de organisatie.