Meldingsformulieren (bijna)ongevallen en risico

Een incident of een ongeval is een gebeurtenis waarvan we willen dat die niet voorkomt. Gebeuren deze toch, dan worden deze niet altijd gemeld. Dat is jammer, want alleen van incidenten die gemeld worden kunnen we leren. Hoe kun je medewerkers stimuleren om incidenten en gevaarlijke situaties te melden? Neem in ieder geval de drempel weg die medewerkers ervaren. Die drempel kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer de procedure en het formulier voor het melden als te omslachtig worden ervaren. In dat geval is het goed om een beknopt meldingsformulier te gebruiken. Je kunt altijd later, als daartoe noodzaak is, alsnog contact opnemen met de melder voor aanvullende gegevens. In de bijlage een voorbeeld van een uitgebreid meldingsformulier en een voorbeeld van een kort meldingsformulier.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar