Stappenplan PMO Gevaarlijke Stoffen

Bedrijfsarts gevaarlijke stoffen

Mensen kunnen tijdens het werk aan een veelheid aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld. Hoe te handelen is complex. Om bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten houvast te geven voor het opstellen van een PMO Gevaarlijke Stoffen heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) onlangs een stappenplan ontwikkeld. De leidraad biedt structuur en een richting voor een dergelijk preventief medisch onderzoek.   

Als bijlage vind je het de leidraad en een toelichting op de te volgen stappen. Het volledige, ruim 70 pagina’s tellende rapport is hier (https://www.arbeidshygiene.nl/kennis/diverse-publicaties/) te downloaden.

 

Zoekwoorden
Arbeidshygiënisten
PMO
Bedrijfsartsen