Fysieke belasting meten met KIM

De KIM methode beoordeelt de fysieke belasting van werktaken. Het doel van de KIM's is om de belangrijkste fysieke werklastindicatoren zo eenvoudig mogelijk te documenteren, correlaties duidelijk te maken en te zorgen voor een ruwe evaluatie van de kans op fysieke overbelasting. Mogelijke gevolgen voor de gezondheid en de behoefte voor actie die hieruit voortvloeien, kunnen worden afgeleid.

KIM staat voor Key Indicator Method, oftewel de knelpuntenmethode. De methode is ontwikkeld door het Duitse overheidsorgaan Baua.

De modules zijn met toestemming overgenomen van Baua.de ©

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar