Bereken met NIOSH hoeveel een werknemer mag tillen

Hoeveel kilogram mag een werknemer maximaal tillen?

De norm voor dragen en tillen is herzien. In NEN-ISO 11228-1:2003 staan onder meer de grenswaarden voor tillen in samenhang met het aantal keren dat je iets moet optillen en de afstand waarover je het gewicht moet dragen.

De norm beschrijft vijf stappen voor het opstellen van een risicoanalyse, want volgens Arbobesluit 5.2 moet tillen en dragen worden opgenomen in de RI&E. De last mag geen gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid van een werknemer. Afhankelijk van het risico moet er een plan van aanpak komen.

NEN verwijst naar de NIOSH-methode. Hiermee kun je berekenen hoeveel een werknemer per keer mag tillen. Deze methode neemt niet alleen het gewicht van het te tillen voorwerp mee, maar rekent ook de afstand, de hoogte en de stand van het lichaam mee.

Bovendien zijn andere omstandigheden zoals de frequentie belangrijk. In deze tool kun je deze variabelen invoeren. De methode berekent dan het aanbevolen gewicht dat getild mag worden. Vaak gaat het om minder kilo's dan vooraf verwacht. De maximale grens onder ideale omstandigheden ligt volgens Arbobesluit op 23 kilogram.

De belangrijke wijzigingen in de norm gaan over de manier hoe het tillen, neerzetten en...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 75,00

per jaar