Stroomschema niet Ontplofte Oorlogsresten (OO)

Pas op voor blindgangers

Bij de ontwikkeling van een gebied kan het van belang zijn om een explosievenonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek behelst de vaststelling of in de (water)bodem van een gebied of locatie conventionele explosieven aanwezig zijn als men het voornemen heeft om grondroerende activiteiten uit te voeren.

Deze kunnen zijn: hei- en funderingswerk, rioleringswerk, werkzaamheden aan kabels en leidingen, wegen- en bruggenbouw, spoorbouw, gestuurde boorwerkzaamheden, aanleg van parkeergarages, tunnelbouw, sondering-werkzaamheden, baggerwerkzaamheden , dijkverbetering en -verzwaringswerkzaamheden.

Het vooronderzoek (zie bijgevoegd stroomschema) vangt dus aan na het initiatief voor het laten voeren van grondroerende activiteiten. Vaak ligt de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever.

Deze tool hoort bij het artikel over niet ontplofte oorlogsresten (OO)

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar