Marco Snoek

Functie
Functional Safety Consultant
Organisatienaam
Fusacon B.V.
Curriculum Vitae

Na zijn studie HTS Elektrotechniek werkte Marco Snoek jaren op het scheidingsvlak van elektronica, besturingtechniek en automatisering. Zijn werkveld verschoof eind vorige eeuw van technisch functies naar ICT-management. Hij studeerde in 1999 af als Master of Science aan de Middlesex University London op het gebied van Telematics & ICT Management. Door zijn sterke kennis van het operationele veld heeft Marco altijd een belangrijke rol gespeeld op het koppelvlak tussen praktische en technische uitvoerbaarheid enerzijds en het zakelijke, commerciële belang anderzijds. Hij verstaat de taal van beiden en heeft als manager in complexe projecten een belangrijke verbindende en organiserende rol gespeeld.

Na een korte onderbreking van zijn carrière kwam hij in 2016 in aanraking met de wereld van de machineveiligheid, die hij zich snel eigen maakte. Ook hier is zijn technische kennis onmisbaar. Als Functional Safety Engineer adviseert hij klanten in CE-marketingstrajecten, hercertificering en als vraagbaak op het gebied van de Machineveiligheid volgens richtlijn 2006/42/EG.