Zoekresultaten

Het belang van V&G-coördinatie

… Door de toenemende complexiteit van het bouwproces en de veeleisende opdrachtgever en de omgeving, neemt het belang van coördinatie alleen maar toe. Preventieve …

Onderzoeksraad: bouw blijft veiligheidsrisico's onderschatten

… weinig aandacht voor veiligheid. De sector leert te weinig van fouten die worden gemaakt, heeft nauwelijks zelfreflectie … deelt de flinke tik op de vingers uit naar aanleiding van het onderzoek dat hij deed naar het gedeeltelijk instorten … van alle vormen van veiligheid binnen bouwprojecten; het belang van het organiseren van professionele tegenspraak; de …

Pak met basisrisicofactoren onveiligheid concreet aan

… Is de RIE een symptomenlijstje of een diagnose van achterliggende fundamentele zaken? Op verschillende … aan een RI&E. Interessant, effectief en efficiënt is het om naar de fundamentele oorzaken van het ontstaan van risico’s te kijken en deze aan te pakken. …

Welke eisen stelt OHSAS 18001 aan risicobeheersing?

… In dit artikel gaan we op die eisen in. Op basis van de OHSAS 18001 (straks ISO 45001) moeten organisaties de … zo zijn dat wanneer er niet aan de eisen wordt voldaan, het risico zo groot uitvalt dat er actie op volgt. Anders … in het arbomanagementsysteem te worden vastgelegd. Van belang is dat de uitvoering van de technische en/of …

Veiligheidsmanagementsystemen

… veiligheidsmanagementsysteem? Een algemene inleiding op het begrip. Inleiding Ieder bedrijf in Nederland moet een … in principe zelf invulling geven aan dit beleid, zolang het maar in lijn is met de heersende wetgeving. Het kan heel … wettelijk verplichte elementen bevatten. Doelstelling van een veiligheidsmanagementsysteem Het doel van een …

Overgewicht: sluipend gevaar op de werkvloer

… Gezonde voeding is een belangrijk onderdeel van de basis voor veilig werken. Juist op afgelegen … en brandweer, zijn fitte en alerte medewerkers van vitaal belang. Zwaarlijvigheid en ongezond eetgedrag kunnen … toegenomen. Hij weegt nu 190 kilo 1 . Op een dag gebeurt het onvermijdelijke: Barry struikelt tijdens zijn werk en …

Gevaarlijke stoffen in de bouw

… aan gevaarlijke stoffen in producten die zijn voorzien van een gevaarsymbool, maar ook aan gevaarlijke stoffen die tijdens het werk ontstaan. Eén van de gevaren voor werknemers in de … verminderd. Bij het toepassen van afzuiging is het van belang dat de stofzuiger, opvangkap en het gereedschap goed …

Voldoen aan de actuele wet-en regelgeving

… inzichtelijk en aantoonbaar dat je continu gebruik maakt van de actuele wet- en regelgeving? Alle bedrijven die … om deze vervolgens te verminderen. De basis voor het arbomanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus … een interne controle bepalend. Het is dus van essentieel belang een deskundige methode te gebruiken die alle …

Week van de teek

… WEEK VAN DE TEEK 15 tot en met 21 april. De Week van de Teek wordt jaarlijks in het vroege voorjaar georganiseerd door een omvangrijke groep … spelen een belangrijke rol in de totstandkoming en het in stand houden van groene recreatieplekken en - gebieden …

Wie doet wat in het arbobeleid?

… Als arbocoördinator heeft u taken op het gebied van arbeidsomstandigheden. U staat daar niet alleen voor. Bij … van succes rond een specifiek arbothema het van groot belang is om samen te werken. En dan met name op het niveau …

De tijdsplanning van een preventiemedewerker

… Wat doet een preventiemedewerker zoal? Zo op het eerste gezicht beschikken preventiemedewerkers over … duidelijke wettelijke taken. Want volgens het ministerie van SZW helpen ze bij ‘de dagelijkse veiligheid en gezondheid … de preventie binnen de organisatie - Kennis hebben van het belang en de plaats van preventie in het kader van