Zoekresultaten

Berekenen blootstelling kan makkelijker

… manier, via blootstellingsscenario’s, de blootstelling aan gevaarlijke stoffen berekenen. Nieuwsgierig? Klik hier voor meer informatie > … Berekenen blootstelling kan makkelijker

Risico-inventarisatie van microbiologische agentia

… welke overdrachtswegen er zijn en hoe de risico’s van blootstelling aan micro-organismen in kaart kunnen worden … de bron in voldoende getale kunnen verlaten. Hierbij kan worden gedacht aan de zogenaamde porte de sortie : … micro-organismen daar onschadelijk wordt gemaakt. Bij blootstelling via de ademhalingswegen is echter sprake van …

Hoe krijg je een onwillige manager mee?

… goed gemandateerd heeft naar zijn leidinggevenden, kan een eventuele boete als er een wettelijke overtreding is … erop gewezen dat de medewerkers nog steeds een te hoge blootstelling aan dampen van gevaarlijke stoffen hadden. De … luchtdoorspoeling van de werkhal verkregen en werd de blootstelling aan dampen van gevaarlijke stoffen aanzienlijk …

Meer asociaal gedrag door mobiele telefoons

Bekijk arbo door een andere bril

… moeite om arbo ‘verkocht’ te krijgen. Hoe komt het, en wat kan je er aan doen?   Deregulering Vanuit de overheid is er … ze niet aan alle kwaliteitseisen voldoen, waaronder geen blootstelling aan het medicijn door mensen. Dat is ook fijn … Deskundigen komen langs, leggen alles langs de meetlat, berekenen efficiency winst en schrijven voor hoe alles moet. …