Stappenplan om werken met carcinogene stoffen te vermijden

Stappenplan om werken met carcinogene stoffen te vermijden

Probeer om het werken met carcinogene stoffen te vermijden. Althans zoveel mogelijk. In de praktijk lukt dit niet altijd. Wanneer iemand toch in aanraking komt met een kankerverwekkende stof moet een inschatting worden gemaakt van de blootstelling.

Hiervoor is een stappenplan ontwikkeld als instrument in de NEN 689: ‘Blootstelling op de werkplek - Meting van de inhalatieblootstelling aan chemische stoffen - Strategie om te voldoen aan de arbeidshygiënische blootstellingsgrenswaarden'.

Het stappenplan is een hulpmiddel om de blootstelling te schatten.

Mocht een bedrijf (onderbouwd) niet in staat zijn om een alternatief (een niet-kankerverwekkende stof) te vinden, dan moet het van de inspectie SZW aan dossiervorming van medewerkers doen. Dit betekent dat bij de verwerking van kankerverwekkende stoffen - los van allerlei maatregelen - de werkgever verplicht is per individuele medewerker bij te houden hoe lang, onder welke omstandigheden de persoon met deze stof heeft gewerkt.

Deze tool hoort bij het artikel Grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar