Trillingscalculator

http://maxpixel.freegreatpicture.com/Man-Craft-Vibration-Plate-Vibrating-Plate-Work-1445639

Met de trillingscalculator kunt u de trillingsblootstelling t.g.v. hand-armtrillingen en lichaamstrillingen bepalen voor een medewerker die op de werkdag met één of twee machines werkt en daarbij blootstaat aan hand-armtrillingen of lichaamstrillingen. U voert van de machines de trillingssterkte in. Voor de trillingssterkte kijkt u in de specificaties van de machine, in een database op internet of laat u een meting uitvoeren. Verder voert u de werktijd in dat met de machine(s) wordt gewerkt. De calculator berekent de totale blootstelling aan hand-arm of lichaamstrillingen en vergelijkt deze met de actiegrens en grenswaarden voor trillingen. Het stoplichtmodel geeft u gelijk aan of actiegrens of grenswaarde overschreden wordt.

Een trillingscalculator wanneer er meer dan 2 arbeidsmiddelen bediend worden die trillingen produceren vindt u via de volgende links: handarmtrillingen en lichaamstrillingen. Hier kunt u trillingssterkte en tijdduur in voeren voor maximaal 15 verschillende arbeidsmiddelen.