Stroomschema verwijtbaarheid overtreding Wav

Flowchart Wet Arbeid Vreemdelingen

Werkgevers die mensen voor zich laten werken van buiten de EU kunnen in aanraking komen met de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav). Die bepaalt dat deze werknemers over een tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) moeten beschikken.

In de praktijk gaat dat vaak fout en de gevolgen kunnen ernstig zijn: er kunnen forse boetes opgelegd worden en een bedrijf kan zelfs worden gesloten.

Alleen bij opzettelijke overtredingen mag worden uitgegaan van een 100 procent boete. In zaken waarin sprake is van ‘grove schuld’ is de boete 75 procent.

Het is aan de Nederlandse Arbeidsinspectie om te bewijzen of er van opzet of grove schuld sprake is. Gaat het om normale verwijtbaarheid dan is een halvering van de boete op zijn plaats. Bij verminderde verwijtbaarheid moet worden uitgegaan van een 25 procent boete.

Bijgevoegde flowchart geeft inzicht.

 

Lees ook het artikel bij de tool.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar