Teek: pak 'm beet - Hersenvliesontsteking

teek, teken, Lyme, hersenvliesontsteking

Dat een beet van een teek kan leiden tot de ziekte van Lyme was al bekend. Inmiddels is ook bekend dat een tekenbeet ook kan leiden tot teken-encefalitis, een vorm van hersen(vlies)ontsteking. Des te meer reden om een beet te voorkomen dus.

Hoe u dat doet, en wat u moet doen als u toch bent gebeten, haalt u uit de toolbox Wat te doen tegen teken.

De RI&E als basis voor het arbobeleid

Risico-inventarisatie & -evaluatie volgens het drietrapssysteem inventariseren en evalueren, Plan van Aanpak en oplossingen uit de arbocatalogus, kan de basis zijn voor een goed arbobeleid.

Ondernemingen lopen dagelijks risico’s, uw onderneming ook. Alleen wanneer goed in beeld is gebracht wat de risico’s zijn en welke impact deze kunnen hebben op de bedrijfsvoering, kan beslist worden op welke manier wordt omgegaan met die risico’s.

Ondernemingen vormen een complex geheel van risicofactoren en één van de belangrijkste risico’s betreft veilige en gezonde arbeid. Een juiste risico analyse geeft een helder beeld met betrekking tot welke risico’s er zijn, welke risicosoort het betreft, wat de directe schade kan zijn, wat de gevolgschade kan zijn en welke kans er is dat het risico zich ook daadwerkelijk voordoet.

Een overzicht van inhoudelijke onderwerpen met betrekking tot het arbobeleid, vindt u hier

Toetsen procesgang van de RI&E

Bij het toetsen van de RI&E dient uiteraard gekeken te worden naar de procesgang van de RI&E, de gebruikte methode, de representativiteit van de antwoorden en dergelijke. Deze zaken staan in de bijlage genoemd. Gebruik deze checklist toetsen proces plan van aanpak (RI&E).

 

 

Bekijk ook:

Checklist onderwerpen in de RI&E

Aandachtspuntenlijst RI&E

Toetsen van de RI&E

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Handhavingsbeleid overheden leidt tot onzorgvuldigheid handhavers

Toezicht en handhaving genieten de afgelopen jaren een brede belangstelling. Na het incident bij Chemie-Pack Moerdijk in 2011 en de problemen bij Odfjell Terminals Rotterdam in 2012/2013 is de roep van de politiek en de maatschappij om strikter toezicht en strengere handhaving steeds sterker geworden.

Uit diverse rapportages, waaronder de rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, bleek dat er nog veel valt te verbeteren in het toezicht op risicovolle bedrijven. ‘Meer inspecties, hogere boetes, vaker sluiten’, onder deze kop deed het Financiële Dagblad op 2 oktober 2013 verslag van de presentatie van een nieuw handhavingsbeleid bij chemiebedrijven door de staatssecretaris van Milieu. En op tal van andere terreinen - van voedselhygiëne tot verkeersveiligheid - is dit de gebruikelijke reactie van bewindvoerders op nalevingstekorten.

Helaas moeten wij constateren dat de overheden hierin de mate van proportionaliteit, subsidiariteit en doeltreffendheid, totaal uit het oog lijken te hebben verloren. We hebben recent veel voorbeelden gezien van de gevolgen van dit beleid.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Aandachtspuntenlijst RI&E

In de bijlage een voorbeeld van een checklist met aandachtspunten die gebruikt kan worden bij het opstellen van de RI&E. In de lijst staan allerlei punten waarnaar gekeken kan worden tijdens de RI&E. Het gaat dan onder meer om de aanspreekcultuur, de toegang tot een arbodeskundige de vluchtroutes, gevaarlijke stoffen of pesten. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Laat snoepgoed niet het virus rondstrooien

Pas op met onverpakt snoep uitdelen
Het is zo’n leuke, sfeerverhogende en gastvrije gewoonte: op de balie van de receptie, in de kantine of bij de koffieapparaten in het bedrijf staan potten met (onverpakt) snoepgoed of koekjes. Het zijn schaaltjes met drop, pepermuntjes en stroopwafels voor gemeenschappelijk gebruik. 

Iedereen kan eruit grabbelen. En dat gebeurt natuurlijk, omdat die schaaltjes er zo uitnodigend bij staan. 

Maar in deze coronatijd is dit sterk af te raden.

Mensen komen met hun handen aan het snoepgoed, alsmede aan de lekkernijen die nog in het schaaltje achterblijven. Een tweede, derde, vierde en zoveelste persoon komt weer aan dat snoepgoed en brengt dit naar zijn mond. Daar komt het eten én een eventuele besmetting in aanraking met de slijmvliezen. Dit betekent een verhoogde kans op overdracht van het SARS-CoV-2 virus.

Een lepel waarmee strooigoed op de hand kan worden geschept, vermindert de overdrachtskans op besmettingen wel enigszins. Iedereen zit dan wel weer aan dezelfde lepel. Bedrijven kunnen kiezen voor een set wegwerplepeltjes, maar milieutechnisch is dat weer belastend.

Checklist onderwerpen in de RI&E

In de bijlage een voorbeeld van een checklist met onderwerpen in de RI&E. Deze lijst kan ook worden gebruikt bij het toetsen van de RI&E op volledigheid. Bij het toetsen dient uiteraard gekeken te worden naar de procesgang van de RI&E, de gebruikte methode, de representativiteit van de antwoorden en dergelijke. 

In deze tabel kan worden aangegeven welke onderwerpen wel en niet in het bedrijf van toepassing zijn/aanwezig zijn. Voor onderwerpen die wel in het bedrijf voorkomen, wordt vervolgens aangegeven of ze wel of niet op orde zijn.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Luchtverversing werkvloer essentieel om corona te voorkomen

Ventileer werkruimtes tegen corona
Veel medewerkers willen weer terug naar hun werkplek en zijn het zat om de hele week thuis te werken. Maar hoe beoordeel je of dit qua werkruimte verantwoord is? Veel bedrijven nemen allerlei maatregelen, maar zijn dit wel de juiste ingrepen? Of willen zij hiermee slechts aan de medewerkers laten zien dat zij bereid zijn iets te doen voor de veiligheid van het personeel? Omdat maatregelen meer uit emotie worden genomen en niet goed zijn afgewogen, helpen ze vaak niet of nauwelijks om overdracht van besmettingen van het coronavirus te voorkomen. Ze zijn eigenlijk grotendeels geldverspilling. Goed ventileren helpt, samen met voldoende afstand houden, wel.

Bij het voorkomen van besmettingen speelt een aantal factoren een rol, waaronder de onderlinge afstand tussen de mensen en de ventilatie/luchtverversing van de ruimte waarin zij verblijven.

 

Onderlinge afstand

Door voldoende afstand tussen elkaar te houden, wordt bereikt dat de grotere druppels die bij het ademhalen en spreken vrijkomen, niet gemakkelijk bij een ander terechtkomen. Die grotere druppels hebben een diameter van groter dan 4 micrometer. In een straal van circa 1 tot 2 meter vallen die meeste grotere druppels neer op de grond. Daarom is het goed de afstand van 1,5 meter tot elkaar aan te houden. Als dat niet kan, kan gewerkt worden met schermen. Afstand en schermen helpen echter niet tegen de overdracht van de kleinere druppeltjes, de aerosolen.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Beter om handen te wassen dan te desinfecteren

Hygiëne is belangrijk om besmettingen met micro-organismen en bijgevolg het ontstaan van ziektes te voorkómen. In deze tijd met het SARS-CoV-2 virus extreem belangrijk. Gebruik water en zeep om bijvoorbeeld resistentie te voorkomen. Desinfectantia kunnen bovendien ook levende cellen aantasten.

 

Huishoudelijk schoonmaken

Huishoudelijk schoonmaken is daarin het belangrijkste. Door wassen met water en zeep worden de micro-organismen weggevangen. Bij de reiniging moeten dan wel oppervlaktespanning verlagende stoffen worden gebruikt (detergens/zeep).

Huishoudelijk goed schoonmaken van oppervlakken en handen wassen met water en zeep is effectiever dan desinfecteren. Bij desinfectie worden weliswaar micro-organismen grotendeels gedood, maar veranderen de condities waarbij micro-organismen zich voortplanten echter niet. Doordat het aanwezige (huishoudelijke) vuil niet wordt verwijderd, heeft het desinfecteren slechts een beperkte waarde. Binnen korte tijd treedt er weer besmetting op vanuit de lucht of door langslopende mensen en treedt opnieuw groei op.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Corona: face shields en mondmaskers in het kort

Er is een discussie gaande over het gebruik van mondmaskers en als alternatief daarvoor het gebruik van transparant face shields (schermen) als maatregel om de overdacht van het SARS-CoV-2 virus te beperken. In dit artikel hierover een nadere beschouwing.

 

Face shields

Er zijn platte schermen en meer gebogen schermen. De plastic, doorschijnende vizieren kunnen om twee redenen gedragen worden

A. Het voorkomen van uitstoot van de drager naar de omgeving (derden): dus bescherming van anderen

B. Het voorkomen dat de drager zelf door de omgeving en derden besmet wordt.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Pagina's

Abonneren op Arbeidsveiligheid.net RSS