Teek: pak 'm beet - Hersenvliesontsteking

teek, teken, Lyme, hersenvliesontsteking

Dat een beet van een teek kan leiden tot de ziekte van Lyme was al bekend. Inmiddels is ook bekend dat een tekenbeet ook kan leiden tot teken-encefalitis, een vorm van hersen(vlies)ontsteking. Des te meer reden om een beet te voorkomen dus.

Hoe u dat doet, en wat u moet doen als u toch bent gebeten, haalt u uit de toolbox Wat te doen tegen teken.

De RI&E als basis voor het arbobeleid

Risico-inventarisatie & -evaluatie volgens het drietrapssysteem inventariseren en evalueren, Plan van Aanpak en oplossingen uit de arbocatalogus, kan de basis zijn voor een goed arbobeleid.

Ondernemingen lopen dagelijks risico’s, uw onderneming ook. Alleen wanneer goed in beeld is gebracht wat de risico’s zijn en welke impact deze kunnen hebben op de bedrijfsvoering, kan beslist worden op welke manier wordt omgegaan met die risico’s.

Ondernemingen vormen een complex geheel van risicofactoren en één van de belangrijkste risico’s betreft veilige en gezonde arbeid. Een juiste risico analyse geeft een helder beeld met betrekking tot welke risico’s er zijn, welke risicosoort het betreft, wat de directe schade kan zijn, wat de gevolgschade kan zijn en welke kans er is dat het risico zich ook daadwerkelijk voordoet.

Een overzicht van inhoudelijke onderwerpen met betrekking tot het arbobeleid, vindt u hier

LMRA: covid-19

LMRA corona

Was je handen, houdt afstand, blijf thuis bij klachten. Welke maatregelen moet iedere werknemer nemen om anderen op het werk niet te besmetten? Beoordeel de risico’s op besmetting met het coronavirus en neem actie. Bij klachten blijft iemand thuis.

Doorloop deze Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) en sta weer even stil bij de risico's. Print het voorbeeld uit en gebruik het.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Benoem elektromagnetische velden in RI&E

Elektromagnetische velden en gezondheid
Electromagnetische velden, ofwel EMV, is een verzamelbegrip voor elektrische -, magnetische - en elektromagnetische velden. Sommige bronnen veroorzaken negatieve gezondheidseffecten. Zij verstoren medische implantaten. Ook kunnen mensen bijvoorbeeld lichtflitsen zien.

Electromagnetische velden (EMV) ontstaan door onder meer:

  • Opwekking/transport of gebruik van elektriciteit
  • Opwarmen materialen door inductie (bijvoorbeeld lassen)
  • Draadloos dataverkeer

In het moderne leven zijn er zeer veel bronnen van EMV. Bronnen die voor het overgrote deel voor een gezonde mensen geen nadelige gevolgen hebben. Toch zijn er ook bronnen die voor negatieve gezondheidseffecten kunnen zorgen.

Een deel van deze bronnen worden ook in arbeidssituaties gebruikt. Daarom is de Europese richtlijn 2013/35/EU per 1 juli 2016 vertaald naar aanvullende bepalingen in het Arbobesluit.

Voorzichtig weer aan het werk? Neem deze maatregelen

Bedrijven gaan weer langzaam aan het werk en nemen coronavoorzorgsmaatregelen
Steeds meer bedrijven gaan voorzichtig weer aan het werk. Het is uiteraard niet de bedoeling dat werknemers elkaar onderling gaan besmetten. Daarom moeten er diverse voorzorgsmaatregelen worden genomen waarvan frequent schoonmaken en afstand houden er slechts twee zijn.

 

Extra ventilatie 

Zorg voor extra ventilatie zodra de bezetting op de werkvloer toeneemt. Dit kan door frequenter te luchten (regelmatig ramen en deuren tegen elkaar open zetten). Of bij mechanische ventilatie door het ventilatiesysteem eerder aan te zetten en in een hogere stand. Zorg dat de filters schoon zijn.

Bij gebruik van een mechanisch ventilatiesysteem met recirculatie is het advies om deze recirculatie uit te zetten om te voorkomen dat eventuele virussen (van medewerkers die de besmetting bij zich dragen maar dat niet weten en geen klachten hebben) via het recirculatiesysteem door het gehele gebouw verspreid worden. 

 

Dichtheid van het aantal mensen voorlopig laag houden

Dat kan door verschillende maatregelen: 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Waarop letten als gebouwen na een periode van stilstand, weer in bedrijf worden genomen?

Bedrijfsgebouwen extra schoonmaken

In veel bedrijfsgebouwen lagen verschillende faciliterende systemen de afgelopen weken stil: de ventilatie stond uit, er werd geen of nauwelijks water getapt, niet gedoucht in de bedrijfsdouches, de koffiemachines werden niet gebruikt. Het schoonmaakregime is mogelijk sterk teruggeschroefd omdat er toch geen mensen in de gebouwen aanwezig waren. Wat te doen als bedrijfspanden weer in bedrijf worden genomen? Denk aan:

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Meer drugs- en alcoholcontroles op de werkvloer

ADM-controles voor een veiligere werkvloer
De mogelijkheden tot controle van alcohol- en drugsgebruik moeten worden uitgebreid. Hiervoor pleit advocaat arbeidsrecht Suzanne Meijers. Helaas gebeuren er nog teveel ongelukken doordat een werknemer de avond voordat hij weer moet werken, teveel heeft gedronken. Waar ligt de grens, vraagt de advocaat zich af, als het gaat om veiligheid op de werkvloer versus de privacy van de werknemer?

 

Een heftruckchauffeur is op maandag nog onder invloed van de partydrugs die hij de avond ervoor nam. Hij weet in het magazijn net een collega te ontwijken. De enige schade blijft gelukkig bij een flinke deuk in de stellingkast die hij aanrijdt. De bijna aangereden collega komt vrij met de schrik. Is dit een uitzondering? Nee, helaas niet.

En terwijl staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) aankondigde dat zij de mogelijkheden tot controle op drugs en alcohol wilde uitbreiden voor de chemische industrie, was FNV fel tegen.

Gevaarseigenschappen van glas- en steenwol

Gevaarseigenschappen van isolatiemateriaal
In werksituaties kunnen medewerkers aan veel soorten vezels worden blootgesteld. Veel vraagtekens zijn er over de gevaarseigenschappen van de verschillende soorten. Wat zijn vervolgens de gezondheidsrisico's bij het werken met materialen die deze vezels bevatten? In deze serie van drie artikelen worden de een algemene introductie op de materie en asbest besproken. Dit is deel 3 over de gevaarseigenschappen van Man Made Mineral Fibres.
 

Man Made Mineral Fibres (MMMF)

'Man Made Mineral Fibres' (MMMF) zijn industrieel vervaardigde minerale vezels.

Een tweedeling hierin is de lage temperatuur isolatievezels en de hoge temperatuur isolatievezels. Die twee categorieën zijn elk op basis van toepassing, morfologie, chemische samenstelling en gevaar weer nader in subsoorten/typen onder te verdelen.

Categorieën

De meest bekende zijn de volgende categorieën en typen (de chemische samenstelling staat er achter vermeld):

Lage temperatuur isolatievezels

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

7 competenties van leidinggeven tot veilig gedrag

Ons DNA is al sinds de prehistorie hetzelfde, alleen de gevaren zijn anders
De eerstelijns leidinggevende is misschien wel de belangrijkste beïnvloeder van het gedrag van de medewerker. Deze manager vervult een sleutelrol in het bevorderen van veilig gedrag in de organisatie. Zeven competenties zijn hiertoe van belang. Juni Daalmans somt ze op.

Strikt genomen is de mens kampioen in overleven. Door de eeuwen heen is het hem gelukt om in wisselende omstandigheden het leven door te geven.

Desondanks zijn er twee bijzonderheden die ons nopen om serieus na te denken over onze veiligheid. Enerzijds is dat de enorme toename van de ernst en het aantal gevaren. Er zit meer 'energie' in de risico’s, waardoor we meer moeite moeten doen om die te beheersen. Anderzijds is dat de veranderende houding van de maatschappij. We accepteren (in de westerse wereld) niet langer dat iemand gewond raakt of overlijdt tijdens het werk.

Aangezien het gedrag van de mens een belangrijke veroorzaker is van onveilige situaties, vraagt dit om een aanpak die hem veilig doet werken.

 

Hoe ontstaat gedrag?

Het gedrag van de mens komt tot stand door een samenspel van drie belangrijke factoren.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Corona en de bouw, installatie- en reparatiebranche

Bouwbord met coronamaatregelen

Hoewel medewerkers van heel veel bedrijven in Nederland in deze coronacrisis vanuit huis werken, gaat het werk in andere sectoren zo goed en zo kwaad als het gaat door. Zo ook in de bouw, installatie- en reparatiebranche. Hoe kunnen medewerkers zo veilig mogelijk hun werk doen? Hoe doe je dat in de keet? Met roken? Aan stof kan het virus ook kleven, dus let op de juiste adembescherming. In deze tool geeft onze redactie een overzicht aan te nemen maatregelen. 

Pagina's

Abonneren op Arbeidsveiligheid.net RSS