Willemien de Groot

Functie
Arbeids- en organisatieadviseur
Organisatienaam
Willemien de Groot Coaching en Advies
Curriculum Vitae

Arbeids- en organisatieadviseur en (project)manager Vitaliteit

Ik ben projectleider bij organisaties die werken aan het in hun kracht zetten van medewerkers. Momenteel ben ik bezig met de verbetering van de energiebalans van docenten in het onderwijs. Daarnaast doe ik projecten in de gehandicaptenzorg voor Human Invest. Ik werk vanuit mijn eigen bedrijf Willemien de Groot Coaching & Advies, dat ik in 2019 ben gestart. Ik word heel blij van het helpen van organisaties om stappen te zetten in de vernieuwing van werkwijze en om dit op een gezonde wijze samen met medewerkers vorm en inhoud te geven. Of medewerkers te begeleiden om in hun energie te komen.

 

Tot 2019 was ik teammanager en Arbeids- en organisatieadviseur bij de Arbodienst van Rabobank. Vanuit de Arbodienst hebben we vitaliteit neergezet in de organisatie. Ik was lid van het projectteam dat het ‘Nieuwe Werken’ implementeerde. Thuiswerken werd hiermee geïntroduceerd en gemeengoed. Ik heb onderzoek gedaan naar de effecten van het nieuwe werken op psychosociale en fysieke vitaliteit van medewerkers.

 

De huidige tijd vraagt ook om Veerkracht van mensen. Een thema dat volop mijn aandacht heeft en waarin ik begeleiding geef. Voor meer informatie https://tijdschriftvoorhrm.nl/casus-werken-met-veerkracht-bij-rabobank/

 

Contact

Mocht je eens willen sparren over dit artikel of advies willen over jouw persoonlijke energiebalans of die binnen jouw organisatie? Bel of app: 06-81903210