Jaap Middel

Functie
Hoger veiligheidskundige (SVK 3)
Curriculum Vitae

Heden:

Hoofd Milieu en Arbo, bij Dion BV

Safety Consultant, Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige, bij BMD Advies Oost

Penningmeester NVVK Regio Noord

 

Voorheen:

Safety Consultant, Hoger Veiligheidskundige, bij TCPM Advies

HSE Officer bij Diolen Industrial Fibers

 

Specialisaties:

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E),
 • RI&E Arbeidsmiddelen,
 • CE markering (Machinerichtlijn- Machineveiligheid),
 • Atex inventarisaties en explosieveiligheidsdocumenten,
 • Bedrijfsnoodplannen/vluchtwegplattegronden,
 • Veiligheidsbeheerssystemen (Brzo),
 • Milieuvergunningen,
 • Milieuzorgsysteem ISO 14001,
 • Arbeidszorgsyteem OHSAS 18001,
 • MVO zorgsysteem ISO 26000/ prestatieladder MVO,
 • PGS 6-15-29,
 • Nederlandse Richtlijn Bodembescherming,
 • Emissiemetingen lucht (Ner),
 • Blootstellingsmetingen Arbo,
 • Omgaan met gevaarlijke stoffen, Reach-GHS-CLP.