Zoekresultaten

Leidraad voor beoordelen blootstelling chemische stoffen

stoffen in werksituaties te beoordelen. De norm stelt voor dat voorafgaande aan eventuele metingen eerst een ‘basic … In het kort worden hier enkele kenmerken van de nieuwe norm beschreven. De in de norm voorgestelde aanpak … uit april 1995 en was hoog nodig aan herziening toe. … Leidraad voor beoordelen blootstelling chemische stoffen

Grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen

… deze gevaarlijke stoffen af. Toch bestaan er grenswaarden voor deze groep van stoffen. Veel mensen zien dit als een … deze kennis gedeeld moest worden en dat deze aangevuld met nieuwe kennis moest worden. Onderzoek naar en aan … ISBN-nummer: 978-94-91764-49-3.   Lees ook: Nieuwe leidraad beoordeling chemische stoffen