Streven naar betere (toetsingen) RI&E’s

Gewerkt wordt aan een herziening van het certificeringsstelsel voor drie arbokern-deskundigen: de hoger veiligheidskundige (HVK'er) de arbeidshygiënist (AH'er) en de arbeids-en organisatiedeskundige (A&O'er). Dit om daarmee via deze weg te trachten het niveau van risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E’s) op een hoger niveau te brengen. Immers deze arbodeskundigen (soms ook samen met de bedrijfsarts) spelen een cruciale rol bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Zelf voeren zij vaak RI&E’s uit of toetsen de RI&E’s die door anderen zijn uitgevoerd.

Als belangrijkste twee wettelijke taken van deze drie deskundigen wordt dan ook gezien het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie en het adviseren over verbetermaatregelen. Zo staat het beschreven in de Arbeidsomstandighedenregeling paragraaf 2.2 Taken van deskundigen en arbodiensten artikel 2.1. Bij elkaar omvatten deze twee taken het hele preventieve veld van de arbeidsomstandigheden en ook het hele vakgebied/beroepsveld van de deskundigen..

In een werkgroep onder leiding van het ministerie SZW wordt gesproken over de nieuwe elementen die in een herzien certificeringsstelsel wenselijk zijn.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar