Het werkveld van de Arbeidshygiënist groeit!

Print
Advertorial
Kader opleidingen
Er is veel te doen omtrent risico's op de lange termijn. Duurzame inzetbaarheid krijgt steeds meer aandacht, mede door de stijgende AOW-leeftijd. Nederlanders moeten steeds langer doorwerken. Ze moeten langer inzetbaar zijn en blijven.

Fysieke belasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen zijn de belangrijkste oorzaken van beroepsziekten en daarmee gepaardgaand verzuim. De extra verzuimkosten lopen op tot € 800 miljoen per jaar.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft € 12,5 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal te houden.

Arbeidshygiëne stelt zich ten doel medewerkers te beschermen tegen werkgerelateerde gevaren die op langere termijn gezondheidsschade kunnen veroorzaken. We zien het draagvlak om maatregelen te treffen toenemen. Een positieve ontwikkeling! Het werkveld van de Arbeidshygiënist groeit!

In de praktijk blijkt dat arbeidshygiënische taken, waaronder beheersing op gebied van gevaarlijke stoffen, geluid, trillingen, klimaat, biologische agentia, straling en fysieke belasting, vaak uitgevoerd worden door veiligheidskundigen zonder dat zij daar adequaat voor opgeleid zijn.  Het niet of onjuist adviseren op basis van verkeerd uitgevoerde metingen en/of geïnterpreteerde meetuitkomsten ligt dan op de loer met alle gevolgen van dien.

De Middelbare Arbeidshygiëne opleiding van Kader zorgt ervoor dat u als aankomend of reeds in het werkveld werkzame arboprofessionals de kennis en praktische vaardigheden opdoet om adequaat invulling te kunnen geven aan arbeidshygiënische taken.

Dit jaar nog starten? Dat kan! Wij starten nog op twee locaties.

  • 02 oktober in Zeist
  • 01 november in Almelo

Met een diploma Middelbare Veiligheidskunde of Hogere Veiligheidskunde komt u in aanmerking voor vrijstelling van een aantal opleidingsdagen van onze arbeidshygiënist opleiding. We gaan ervan uit dat u als veiligheidskundige de basiskennis op o.a. gebied van gevaarlijke stoffen, fysische factoren en fysieke belasting beheerst. U volgt alleen het specialisatietraject.

Wilt u meer weten? Download de uitgebreide brochure.

Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact op!
Jenny Haase – Kader, bureau voor kwaliteitszorg
T.  0546 - 536 800
E. j.haase@kader.nl
I. www.kader-opleidingen.nl en www.kader-advies.nl