Home

VEILIGHEID UITGELICHT

Sinds 1 juni 2015 zijn producenten van gevaarlijke stoffen verplicht om een GHS-etiket op hun producten te plakken. Voor de arbocoördinator betekent dit dat er nieuwe instructies voor het bedrijf gemaakt moeten worden. Wat is er veranderd en hoe ga...
>
Dit artikel gaat over de betrekkelijkheid van metingen van en schattingen naar de concentratie van gevaarlijke stoffen in de lucht, waaraan medewerkers kunnen worden blootgesteld en waarbij vervolgens die waarden vergeleken worden met grenswaarden....
>
Hoe werk je veilig in de buurt van antennes? Dit artikel bevat uitleg over straling, verschillende soorten antennes en een stappenplan om veilig te werken bij antennes.
>

Veiligheidsartikelen

De gevaren van ledverlichting

25-01-2016 - Paul SettelsLed is de nieuwe standaard in verlichting, maar aan de verlichting zit ook het risico van brand, oogletsel en hoofdpijn
>

Relatie opdrachtgever en zelfstandige veiligheidskundige onder vergrootglas

15-01-2016 - Jan-Kees den HaanDe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties moet einde maken aan schijnzelfstandigheid.
>

Betrouwbaarder ranken van risico’s

22-12-2015 - Wim van AlphenEen andere kijk op de weging van risico's, zodat je zware boetes kunt voorkomen.
>

Veiligheidstools recent

Controlelijst visuele inspectie elektrische uitrusting van machines

26-01-2016 - Fred de VisserEen controlelijst visuele inspectie elektrische uitrusting van machines, volgens NEN 3153...
>

Nieuwe pictogrammen vluchtroutes

04-01-2016 - redactieUitfasering NEN 6088 Vanaf 1 januari 2016 worden de oude pictogrammen die vluchtroutes...
>

Controlelijst visuele inspectie elektrische installaties

21-12-2015 - Fred de VisserEen controlelijst visuele inspectie elektrische installaties conform de geldende eisen...
>