Zoekresultaten

De RI&E als basis voor het arbobeleid

… Risico-inventarisatie & -evaluatie volgens het drietrapssysteem inventariseren en evalueren, Plan van Aanpak en oplossingen uit de arbocatalogus, kan de basis … houden, behoed voor onverwachte negatieve gevolgen van arbeidsrisico’s. Voorwaarde is dat op basis van het Plan van

Nieuwe criteria waaraan een RI&E moet voldoen

… Er gelden nieuwe criteria voor het toetsen en daarmee ook voor het opstellen van de RI&E … erin zijn in cursief aangegeven.   Volledigheid Alle arbeidsrisico’s, inclusief de achterliggende grondoorzaken , … over de veiligheidsaspecten van hun werk en het belang van het vrijhouden van vluchtwegen? Zeker omdat hun …

Veiligheidsmanagementsystemen

… veiligheidsmanagementsysteem? Een algemene inleiding op het begrip. Inleiding Ieder bedrijf in Nederland moet een … wettelijk verplichte elementen bevatten. Doelstelling van een veiligheidsmanagementsysteem Het doel van een … Daarbij wordt ervan uitgegaan dat een dergelijk systeem de arbeidsrisico’s effectief wil beheersen en aldus de …