Zoekresultaten

De RI&E als basis voor het arbobeleid

… Risico-inventarisatie & -evaluatie volgens het drietrapssysteem inventariseren en evalueren, Plan van Aanpak en oplossingen uit de arbocatalogus, kan de basis … houden, behoed voor onverwachte negatieve gevolgen van arbeidsrisico’s. Voorwaarde is dat op basis van het Plan van

Nieuwe criteria waaraan een RI&E moet voldoen

… Er gelden nieuwe criteria voor het toetsen en daarmee ook voor het opstellen van de RI&E … erin zijn in cursief aangegeven.   Volledigheid Alle arbeidsrisico’s, inclusief de achterliggende grondoorzaken , … over de veiligheidsaspecten van hun werk en het belang van het vrijhouden van vluchtwegen? Zeker omdat hun …

Scherper arbobeleid voor betere positie arbeidsmigranten

… Arbeidsmigranten verrichten vaak werkzaamheden met hoge arbeidsrisico’s. Ze zijn niet altijd op de hoogte van hun rechten en plichten, zowel onder als buiten werktijd. … ze sterk afhankelijk van hun werkgever of uitzendbureau. Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten komt met een …

Werkdruk leidt tot gekookte kikkers

… waarin te lezen is dat de maakindustrie in Nederland het moeilijk heeft en zonder goedkope achtervang in hethet financieel niet redt. De arbeid in Nederland verandert van een industriële maatschappij naar een postindustriële op … zorgt voor (een toename van) de blootstelling aan andere arbeidsrisico’s. De Arbeidsomstandighedenwet In 2007 werd de …

Voorkom gekookte kikkers door werkdruk

… koken en werkdruk met elkaar te maken? En waarom is het juist nu een belangrijk onderwerp? Laten we beginnen met goed nieuws van het economisch front: de crisis lijkt af te nemen, er … rond PSA en werkdruk? Zoals bij wel meer arbeidsrisico’s: erg weinig, er is geen concreet voorschrift. …

Werkgevers zorg pakken werkdruk nog onvoldoende aan

… De Inspectie SZW constateert dat de beheersing van arbeidsrisico’s in de sector Zorg en Welzijn licht is … is dit niet alleen voor de betrokkenen nadelig. Het brengt ook hoge kosten met zich. Een kwart van de totale …

Grensoverschrijdend gedrag: wat zijn de juridische kaders?

… De recente berichtgeving over het televisieprogramma De Wereld Draait Door (DWDD) heeft … en -evaluatie (RI&E) een inventarisatie te maken van de arbeidsrisico’s, waaronder ook die van psychosociale … van de potentiële imagoschade. Kortom: het is van groot belang voldoende stil te staan bij dit onderwerp.   … …

De preventiemedewerker met of zonder budget

… hebben. Toch is dit in kleinere bedrijven niet altijd het geval. Hoe zit het dan met verantwoordelijkheden? En hoe … is twee keer per jaar. Dit kan afhankelijk zijn van de arbeidsrisico’s. Dergelijke afstemming is vaak geregeld in … heeft en dus meer moet inhuren. Juist hierom is het van belang elk jaar over een budget te onderhandelen gebaseerd op …

Is de preventiemedewerker op weg naar volwassenheid?

… werkend Nederland? Kortom; werkt de preventiemedewerker? Het lijkt zo mooi. ‘Stel preventiemedewerkers aan en de gezondheid en veiligheid van medewerkers zal verbeteren’. Net zoals een beleid op … Je kunt stellen dat een grotere organisatie met grotere arbeidsrisico’s eerder tot de aanstelling van professionele …