Zoekresultaten

Alleen werken: de risico's

… hulp als er tijdens de werkzaamheden iets fout gaat. In alle andere gevallen is alleen werken toegestaan. Uiteraard …

Meldingsformulieren (bijna)ongevallen en risico

Ongevallenmeldingsformulier

Noodmaatregelen bij ongevallen

Beschrijf alleen de grootste risicobeperkende maatregelen

… Wetgeving De wetgeving over de RI&E is echter niet op alle punten duidelijk, maar biedt daardoor ook extra … dus de reeds aanwezige risicobeperkende maatregelen bij alle arbeidsbelastende factoren expliciet beschrijven, dan … heel erg dik. Immers ook van de kleinere risico’s zouden alle aanwezige beheersmaatregelen dan beschreven moeten …

Nieuwe werkwijze ongevalsonderzoek van kracht

… geven elk een matiging van 25% (van de boete). Als aan alle vier (1 t/m 4) matigingsgronden is voldaan, dan volgt er …

Nazorg bij een ernstig incident: vaak onderschat maar enorm belangrijk

… informatie via andere bronnen naar buiten komt. Houd ook alle verschillende informatiekanalen, zoals de (sociale) …

Veiligheid in het verkeer; hoe ga je er als werkgever mee om?

… euro, blijkt uit onderzoek van Audatex/Solera. Hierin zijn alle typen verkeersongevallen meegenomen. Dus ook eenvoudige … met de verzekering en derden geregeld worden. En dan nog alle administratie die daarbij komt kijken.   Effectieve … om ongevallen te voorkomen. Coaching en training 95,5% van alle verkeersongevallen gebeuren door menselijk falen, niet …

Checklists voor nazorg bij een incident

Gevaarlijke stoffen vervangen door alternatieven redt levens

… tot het nemen van maatregelen. In hoog tempo zijn echter alle prepensioneringsregelingen afgebouwd. We worden zelfs …

Taalvaardigheid en veiligheidsinstructies

AVG en de Arbowet

… het kader van veiligheid. Kritisch moet worden gekeken of alle gegevens nog moeten worden geregistreerd (is er een …

Schenk als veiligheidskundige meer aandacht aan PSA

Met incidentonderzoek naar een proactieve veiligheidscultuur

… besluit Sullenberger te landen op de Hudson River. Alle passagiers en bemanningsleden overleven. Naast dat … (Joint investigation team). Individuele interviews Alle betrokkenen worden individueel geïnterviewd door een duo … van de gebeurtenis. Hierin worden de tijdlijnen van alle individuen samengebracht zodat ook de interactie …

Wanneer mag cameratoezicht op de werkplek?

… boven en ziet op verschillende plekken camera’s hangen. Alle commotie rond de Algemene Verordening … toegestaan. In een personeelsreglement kan de werkgever alle werknemers vooraf informeren dat hij tijdelijk verborgen …

Formulier melding incident

Woekeren met ruimte door veilige afstanden in Bouwbesluit

… bijgehouden. Er is geen centraal loket ingericht waarbij alle ongevallen en incidenten worden geregistreerd. Dit deel … Voor de omgeving is het van belang dat deze veilig is voor alle gebruikers. De trend is waarneembaar om op relatief …

Veilig werken bij water

… de veiligheid gegarandeerd kan worden. Dat zal niet in alle situatie hetzelfde zijn, er kunnen zelfs situaties zijn waarbij niet alle risico’s weggehaald kunnen worden. Denk hierbij aan … Risico Analyse opstellen (bij eenmalig werk) Zorgen dat alle aspecten zijn opgenomen in de RI&E en dat daarnaar …

Bestelbusjes: snel, zwaar en gevaarlijk

De risico's van draaibanken

… en van een goede kwaliteit en uitvoering. Ook zijn alle nodige veiligheids- en gezondheidsmaatregelen genomen. … De machine mag dan niet worden gebruikt, maar niet alle werkgevers houden zich daaraan. Ontbrekende …

Ge- en misbruik van ladders

… te gebruiken. Lees ook het artikel Mag een ladder in alle gevallen worden ingezet? … Ge- en misbruik van ladders …

Asbest verwijderen kan met minder veiligheidsmaatregelen

… op een boormachine kan worden aangeschaft. In alle andere situaties zijn de risico’s lager dan het … zover dit rapport.   Gevaar van asbest Terecht wordt in alle literatuur gesteld dat asbest een zeer gevaarlijke stof … toen de verplichting werd opgelegd dat voor eind 2024 alle golfplatendaken verwijderd moeten worden. Dit omdat men …