Werkzaamheden op daken

Het uitvoeren van werkzaamheden op daken kan gevaarlijk zijn. Dit artikel maakt de meest voorkomende risico’s inzichtelijk en geeft een aanzet voor risicobeheersing in de noodzakelijke gevallen.
Het uitvoeren van werkzaamheden op daken kan gevaarlijk zijn, zowel voor degene op het dak als degene op de grond. Daarom zijn strenge veiligheidsnormen van cruciaal belang, ongeacht de duur van de werkzaamheden.
Er moeten maatregelen genomen worden als gewerkt wordt op een dak met een hoogte van 2,5 meter of meer, of indien er sprake is van specifieke risico’s zoals de aanwezigheid van verkeer, scherpe delen en water. Daarnaast moet men beducht zijn voor mogelijk bijkomende gevaren, zoals bijvoorbeeld legionellabesmetting en straling van GSM-antennes.
 
Verantwoordelijkheden
Wie is verantwoordelijk voor het onderkennen en aanpakken van de gevaren? Voor het beantwoorden van deze vraag wordt onderscheid gemaakt in maatregelen tijdens en na de bouw:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar