Procesveiligheid

Afbeelding: 

Risicobeheersing bij wijzigingen

Bedrijven en bedrijfsprocessen zijn continu onderhevig aan veranderingen en vernieuwingen. De wijzigingen kunnen van toepassing zijn op gebouwen, machines, installaties en op het materieel, maar ook op organisatieveranderingen, veranderende werkmethoden en softwareapplicaties. Afhankelijk van aard en omvang van het bedrijf en de grootte van de verandering worden in meer of mindere mate risico’s met de verandering geïntroduceerd. Bij wijzigingen is het derhalve van belang om aandacht te besteden aan de risicobeheersing.

Risico’s als gevolg van wijzigingen
Bij wijzigingen worden nieuwe of andere risico’s geïntroduceerd. Iedereen heeft een dergelijke ervaring zelf wel eens meegemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een huishoudelijk apparaat of een stuk elektrisch handgereedschap. In je enthousiasme ga je voortvarend aan de slag, uiteraard zonder eerst de gebruikshandleiding te lezen, en vervolgens gaan er dingen mis.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Checklist Coördinatie Explosieveiligheid

Voor een veilige samenwerking tussen werkgever en buitenfirma kan deze checklist tot steun zijn wanneer onderzocht moet worden of de overeengekomen voorzorgsmaatregelen worden getroffen, de betrokken personen voldoende zijn geïnstrueerd en of zij zich conform de overeengekomen voorzorgsmaatregelen gedragen. Als de werkzaamheden goed op elkaar zijn afgestemd kan op tijd worden ingezien en voorkomen dat men elkaar mogelijk in gevaar brengt en kan bij storingen vroegtijdig worden ingegrepen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Prestatie-indicatoren voor procesveiligheid

Procesveiligheid meet je aan de hand van prestatie-indicatoren. Het is van groot belang om de juiste indicatoren te kiezen en – eenmaal gekozen – op de juiste manier te gebruiken. De keuze van meetmethode helpt om het evenwicht te vinden tussen de hoeveelheid opgedane informatie en het detailniveau. Dankzij goede prestatie-indicatoren zal de procesveiligheid toenemen.

Inleiding

De opslag van gevaarlijke stoffen, het werken met hoge temperaturen en het werken met hoge drukken zorgen voor grote risico’s in de procesindustrie. Het beheersen van deze risico’s wordt procesveiligheid genoemd. Ongevallen zoals de ramp met de Deepwater Horizon in de Golf van Mexico in 2010 laten zien dat procesongevallen een enorme impact kunnen hebben op de maatschappij en op het betreffende bedrijf, in dit geval BP. Om deze reden is het belangrijk dat bedrijven en overheden inzicht hebben in de beheersing van de procesveiligheid. Een manier om inzicht te verkrijgen, is het bijhouden van prestatie-indicatoren. Deze indicatoren dienen een afspiegeling te zijn van de procesveiligheid.

 

Pagina's

Abonneren op RSS - Procesveiligheid