Procesveiligheid

Afbeelding: 

Elkaar respectvol aanspreken op riskant gedrag

Elkaar aanspreken is niet iets wat op zichzelf staat. Het is een voor de hand liggende vorm van gedragscorrectie. Een belangrijk inzicht hierbij is dat gedrag (in tegenstelling tot wat velen denken) geen verstandelijk gebeuren is. Gedrag wordt immers grotendeels geproduceerd en aangestuurd door het emotionele brein. Waarbij al te gemakkelijk uit het oog wordt verloren dat dit specifieke breingebied de volwassenheid van een kind van 4 à 5 jaar heeft. Hoe denk je zelf dat een kind zich voelt wanneer het op een verstandelijke, zelfs analytische manier wordt aangesproken?

Taalvaardigheid en veiligheidsinstructies

Het geven van veiligheidsinstructies aan een zeer diverse groep werknemers is een grote uitdaging. Naast verschillen in cultuur en attitude ten aanzien van regels in het algemeen en veiligheidsregels in het bijzonder is,  de taalbarrière een bekend fenomeen: bijvoorbeeld een ploeg buitenlandse monteurs die de voertaal niet spreken. Minder bekend daarentegen is laaggeletterdheid: nauwelijks kunnen lezen en schrijven. Verder zijn instructies op schrift nogal eens te moeilijk geschreven. Hoe ga je hiermee om?

Risico’s

Hijsbanden en rondstroppen

Hijsbanden en rondstroppen zijn geschikt voor het veilig hijsen van diverse materialen. Een rondstrop verschilt van een hijsband in het feit dat de rondstrop ononderbroken is. Hijsbanden / rondstroppen zijn in de regel vervaardigd van kunststof. Ze moeten voldoen aan respectievelijk NEN-EN 1491-1 en NEN-EN 1491-2.

Deze tool geeft aan op welke manier er veilig met hijsbanden en rondstroppen kan worden gewerkt.

Hijsen en heffen - hand- en armseinen

Bij het verplaatsen van lasten met hijswerktuigen is een goede communicatie tussen de kraanmachinist en ‘de werkvloer’ essentieel. Communicatie kan plaatsvinden met behulp van portofoons of met hand- en armseinen. In deze instructie vindt u een beknopt overzicht van die verschillende hand- en armseinen. 

Ook interessant: 
Hijsen en heffen: keuringsverplichtingen

Veilige omgeving met een BLVC-plan

Daar waar het Veiligheids- en Gezondheidsplan Uitvoeringsfase zich beperkt tot de grenzen van een bouwproject, valt het Bereikbaarheid-, Leefbaarheid-, Veiligheid- en Communicatieplan, oftewel BLVC-plan, juist buiten deze grenzen. Gedurende de realisatie van een bouwproject worden gemaakte afspraken en te nemen maatregelen met bijbehorende verantwoordelijkheden van genoemde aspecten vastgelegd. Een omgevingsmanager kan in dit geval uitkomst bieden en vervult veelal de schakel tussen aannemer en de diverse stakeholders waarmee de uitvoerende partij mee te maken heeft.

Hijsen en heffen - Keuringsverplichtingen

 

Bij leveringen, inspecties en keuringen van hijs- en hefmiddelen heeft men te maken met wettelijke en niet-wettelijke voorschriften. Om een heldere invulling te geven aan al deze wetgeving heeft het ministerie van SZW TCVT (Stichting Certificatie Verticaal Transport) aangewezen als beheersstichting.

 

Besteed aandacht aan risico's van derden

Uit ongevalsstatistieken blijkt dat bij derden een relatief groot aantal incidenten plaatsvindt. Zoals gesteld kunnen deze ook implicaties hebben voor de veiligheid van het eigen personeel. Immers, door onveilige gedragingen van derden kan ook het eigen personeel in gevaar komen, bijvoorbeeld wanneer een derde zijn werkgebied niet afzet en het eigen personeel er doorheen of er onderdoor loopt.

Hoe kan nu worden geborgd dat deze derden veilig werken, zowel voor zichzelf als voor het personeel van het inlenende bedrijf?

Daartoe bestaan verschillende mogelijkheden.

Het creëren van een veiligheidscultuur

Heel veel bedrijven hebben in hun beleidsverklaring staan dat veiligheid op één staat en de hoogste prioriteit heeft. Iedereen mag onveilig werk stoppen en heeft het recht om niet te starten als het niet veilig kan. Kreten als ‘je werkt hier veilig, of je werkt hier niet’, zie je veel terug. Maar is dat ook echt zo? Stimuleren bedrijven en leidinggevenden dit wel? Of zijn ze meer geïnteresseerd in het halen van hun productiequota?

Pagina's

Abonneren op RSS - Procesveiligheid