Procesveiligheid

Afbeelding: 

Zelf blussen en niet wachten op de brandweer

Veel bedrijven realiseren zich dit nog onvoldoende. De bedrijven beperken zich bij het uitbreken van de brand door snel 112 te bellen en het gebouw te ontruimen. Dat is prima natuurlijk, eerst de mensen in veiligheid brengen en de externe hulpverlening alarmeren. Verder ondernemen de bedrijven weinig en gaan zitten wachten op de externe hulpverleningsdiensten, waaronder de brandweer.

Hijsbanden en rondstroppen

Hijsbanden en rondstroppen zijn geschikt voor het veilig hijsen van diverse materialen. Een rondstrop verschilt van een hijsband in het feit dat de rondstrop ononderbroken is. Hijsbanden / rondstroppen zijn in de regel vervaardigd van kunststof. Ze moeten voldoen aan respectievelijk NEN-EN 1491-1 en NEN-EN 1491-2.

Deze tool geeft aan op welke manier er veilig met hijsbanden en rondstroppen kan worden gewerkt.

Hijsen en heffen - hand- en armseinen

Bij het verplaatsen van lasten met hijswerktuigen is een goede communicatie tussen de kraanmachinist en ‘de werkvloer’ essentieel. Communicatie kan plaatsvinden met behulp van portofoons of met hand- en armseinen. In deze instructie vindt u een beknopt overzicht van die verschillende hand- en armseinen. 

Ook interessant: 
Hijsen en heffen: keuringsverplichtingen

Hijsen en heffen - Keuringsverplichtingen

 

Bij leveringen, inspecties en keuringen van hijs- en hefmiddelen heeft men te maken met wettelijke en niet-wettelijke voorschriften. Om een heldere invulling te geven aan al deze wetgeving heeft het ministerie van SZW TCVT (Stichting Certificatie Verticaal Transport) aangewezen als beheersstichting.

 

Besteed aandacht aan risico's van derden

Uit ongevalsstatistieken blijkt dat bij derden een relatief groot aantal incidenten plaatsvindt. Zoals gesteld kunnen deze ook implicaties hebben voor de veiligheid van het eigen personeel. Immers, door onveilige gedragingen van derden kan ook het eigen personeel in gevaar komen, bijvoorbeeld wanneer een derde zijn werkgebied niet afzet en het eigen personeel er doorheen of er onderdoor loopt.

Hoe kan nu worden geborgd dat deze derden veilig werken, zowel voor zichzelf als voor het personeel van het inlenende bedrijf?

Daartoe bestaan verschillende mogelijkheden.

Het creëren van een veiligheidscultuur

Heel veel bedrijven hebben in hun beleidsverklaring staan dat veiligheid op één staat en de hoogste prioriteit heeft. Iedereen mag onveilig werk stoppen en heeft het recht om niet te starten als het niet veilig kan. Kreten als ‘je werkt hier veilig, of je werkt hier niet’, zie je veel terug. Maar is dat ook echt zo? Stimuleren bedrijven en leidinggevenden dit wel? Of zijn ze meer geïnteresseerd in het halen van hun productiequota?

Pagina's

Abonneren op RSS - Procesveiligheid