Procesveiligheid

Afbeelding: 

Hijsbanden en rondstroppen

Hijsbanden en rondstroppen zijn geschikt voor het veilig hijsen van diverse materialen. Een rondstrop verschilt van een hijsband in het feit dat de rondstrop ononderbroken is. Hijsbanden / rondstroppen zijn in de regel vervaardigd van kunststof. Ze moeten voldoen aan respectievelijk NEN-EN 1491-1 en NEN-EN 1491-2.

Deze tool geeft aan op welke manier er veilig met hijsbanden en rondstroppen kan worden gewerkt.

Hijsen en heffen - hand- en armseinen

Bij het verplaatsen van lasten met hijswerktuigen is een goede communicatie tussen de kraanmachinist en ‘de werkvloer’ essentieel. Communicatie kan plaatsvinden met behulp van portofoons of met hand- en armseinen. In deze instructie vindt u een beknopt overzicht van die verschillende hand- en armseinen. 

Ook interessant: 
Hijsen en heffen: keuringsverplichtingen

Hijsen en heffen - Keuringsverplichtingen

 

Bij leveringen, inspecties en keuringen van hijs- en hefmiddelen heeft men te maken met wettelijke en niet-wettelijke voorschriften. Om een heldere invulling te geven aan al deze wetgeving heeft het ministerie van SZW TCVT (Stichting Certificatie Verticaal Transport) aangewezen als beheersstichting.

 

Risicomatrix

Met een risicomatrix kunt u bepalen welke ongevallen wel en welke niet onderzocht moeten worden. De risicomatrix is een hulpmiddel om de verschillende risico’s objectiever met elkaar te vergelijken. Met behulp van deze matrix bepaalt men aan de hand van de (potentiële) ernst, de schade en de frequentie van optreden in welke categorie het te onderzoeken incident zich bevindt.

Procesveiligheid, een apart vakgebied

Een officiële definitie is niet bekend, maar bij procesveiligheid gaat het om de veiligheid van het omgaan met gevaarlijke stoffen in procesinstallaties. Daaronder worden ook opslagtanks gerekend. Risico’s in de procesveiligheid betreffen het ongecontroleerd vrijkomen van gevaarlijke stoffen, ook wel ‘Loss of Containment’ (LOC) genoemd. Rest de vraag waarom hiervoor een aparte term gebruikt wordt. Het is immers zo dat alle genoemde vormen van veiligheid in de eerst zin van dit artikel procesveiligheid omvatten.

Meldingsformulieren (bijna)ongevallen en risico

Een incident of een ongeval is een gebeurtenis waarvan we willen dat die niet voorkomt. Gebeuren deze toch, dan worden deze niet altijd gemeld. Dat is jammer, want alleen van incidenten die gemeld worden kunnen we leren. Hoe kun je medewerkers stimuleren om incidenten en gevaarlijke situaties te melden? Neem in ieder geval de drempel weg die medewerkers ervaren. Die drempel kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer de procedure en het formulier voor het melden als te omslachtig worden ervaren. In dat geval is het goed om een beknopt meldingsformulier te gebruiken.

Pagina's

Abonneren op RSS - Procesveiligheid