Opinie

Afbeelding: 

De drie pijlers van goed alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid

Werkgevers kampen met personeelsschaarste en zijn zuinig op hun personeel. Middelengebruik door dat personeel is een veiligheidsrisico en een economische kostenpost. Niemand die dat met recht en reden betwist, maar de wetgever, de bonden en de maar langzaam veranderende cultuur zijn spelbrekers.

Werkgevers die het nut van ADM-beleid beseffen, weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Interne expertise is er meestal niet en ook voor de arbodiensten is het glad ijs. Specialist Rienmeijer vertelt wat een bedrijf kan doen.

Remmende krachten bij handhaving nuchtere werkvloer

Waarom is ADM-beleid in Nederland niet verplicht?

“De hete aardappel wordt hier graag doorgegeven. Iedereen kijkt naar elkaar, maar niemand laat zien wat hij doet en wat hij behoeft. Gelukkig krijgen we wel verontruste signalen van werkgeversorganisatie VNO-NCW, die bij minister Dekker aandringt op wettelijke ruimte voor controles.

'Alcohol- en drugsbeleid staat onterecht op een laag pitje'

Rienmeijer erkent zeker het belang van privacy, maar ziet in zijn dagelijkse werk ook de desastreuze effecten van middelengebruik bij individuele gebruikers en de onherroepelijke gevolgen voor de veiligheid op de werkvloer. Rienmeijer wil een doorbraak, en liefst zonder dat er eerst zware ongevallen of rampen hoeven te gebeuren. In het eerste deel van de serie laat hij zich interviewen over de huidige stand van zaken.

Veiligheidscultuur: meten is weten?

De enquête van arbeidsveiligheid.net geeft een interessante kijk op de waardering van cultuurladders. Eerst even kort de geschiedenis van de ladder: in de jaren 80 gebeurde er een aantal rampen (onder andere Chernobyl en Challenger) waarin de cultuur in de organisatie een rol speelde. Er ontstond behoefte het ‘veiligheidsbewustzijn’, de manier waarop medewerkers in organisaties over veiligheid denken, systematisch in kaart te brengen.

Ontmoediging roken als goede voorbeeld voor beroepskanker

Het lastige van kanker door blootstelling aan stoffen zoals (kwarts)stof, dieselmotoremissies, chroom VI, asbest en benzeen is dat er zomaar 10 tot 40 jaar kan zitten tussen oorzaak en gevolg. Het gevaar is er, maar we voelen het niet. Het is een ver van mijn bed show. Iets wat anderen overkomt.

Beroepskanker en het voorbeeld van roken

Maar hoe zit dat dan bij roken? De meeste mensen zijn doordrongen van het feit dat als ze roken, ze ook grote kans hebben om longkanker te krijgen. Oorzaak en gevolg worden gevoeld, ook al liggen ze tientallen jaren uit elkaar.

'Minder voorzichtigheid geboden t.a.v. leefstijl'

Werkgevers zijn nog steeds erg voorzichtig voor wat betreft een mogelijke inbreuk in de privacy van de werknemers als er enquêtes gehouden worden over duurzame inzetbaarheid. Vooral wanneer daarin vragen worden opgenomen over de levensstijl waaronder eet- en drinkgewoontes en roken. Vaak wordt gevonden dat de werkgever hier niet naar mag vragen. Maar als later de werkgever wordt geconfronteerd met uitval door ziektes die grotendeels het gevolg zijn van die levensstijl, mag hij wel lange tijd ziektegeld betalen. Dat klopt dan toch niet?

‘Meer inmenging nodig in de privacy van werknemers’

Veel werkgevers durven hun medewerkers niet echt verplichtingen op te leggen op het gebied van hun gedrag. Vaak conformeren zij zich aan de minimale voorwaarden die de wet stelt.

Waarom zijn werkgevers zo schuchter om werknemers op hun gedrag aan te spreken? Waarom deze behoedzaamheid? Waarom durven veel werkgevers hun medewerkers niet meer dwingend zaken op te leggen?

Abonneren op RSS - Opinie