Managementsystemen

Afbeelding: 

Intervisie: (verplicht) leren van elkaar

Ja, en niet alleen aanwezig zijn, je zult zelf met regelmaat een onderwerp in de groep moeten inbrengen. Maar is het dan alleen zinnig voor de kleine groep (gecertificeerde) veiligheidskundigen? Zeker niet!

Ieder vakpersoon, elk team van collega’s, iedereen die scherp wil blijven bij waar hij of zij mee bezig is, kan profijt hebben van intervisie. In dit artikel wordt uitgelegd wat het is, hoe je het organiseert en welke methoden je tijdens de intervisiebijeenkomst kunt hanteren.

Project Risico Inventarisatie en Evaluatie PRIE

Door in de voorbereiding stil te staan bij die specifieke risico’s kunnen kosten, vertraging en incidenten voorkomen worden. Deze tool helpt bij vastleggen van risico’s en beheersmaatregelen. 

Lees ook http://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/rol-veiligheidskundige-voortraject

 

Rol veiligheidskundige in voortraject

Hoe vaak komt het niet voor? Bij het opstarten van de uitvoering blijkt de situatie toch net anders dan bedacht. De maatregelen om winkels bereikbaar te houden leveren bij het asfalteren bizarre situaties op met fietsers die tussen de asfaltset doorfietsen. Of grondwerkers ruiken een vreemde geur en het werk wordt stilgelegd om onderzoek te plegen. Of − en dat gebeurt gelukkig een stuk minder vaak − een kraan valt bovenop huizen bij het plaatsen van brugdelen, zoals in Alphen aan den Rijn op 3 augustus 2015.

Welke eisen stelt OHSAS 18001 aan risicobeheersing?

Op basis van de OHSAS 18001 (straks ISO 45001) moeten organisaties de wettelijke eisen rond gevaren en risico’s identificeren, passende maatregelen nemen en zelf beoordelen of deze ook daadwerkelijk worden nageleefd. Deze eisen staan in de norm los van de identificatie van gevaren en evaluatie van risico’s, en zijn in afzonderlijke normparagrafen opgenomen.

Aansprakelijkheid voor of door een collega

Werkgeversaansprakelijkheid (7:658 Burgerlijk Wetboek, BW)

Bij bedrijfsongevallen kunnen partijen vele hoedanigheden hebben. Dat leidt nogal eens tot verwarring. Meestal zullen de partijen bij een bedrijfsongeval natuurlijk elkaars werkgever en werknemer zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de slagersknecht die, bij het uitbenen, zijn vinger eraf snijdt. Deze zal er over het algemeen voor kiezen om de slager aansprakelijk te stellen voor zijn schade.

Aansprakelijkheid voor schade aan collega's

VCA, de kritische succesfactoren bij invoering

Inleiding
Veel technische bedrijven in de bouw- en installatiewereld hebben een VCA-certificaat, maar er zijn er ook nog veel die nog niet zo ver zijn. Zij twijfelen over het nut en de noodzaak van zo’n certificaat. ‘Het is veel werk en nog meer administratie’, zo horen ze van collega-bedrijven. En dat houdt ze tegen. Maar klopt dat beeld eigenlijk wel?

Pagina's

Abonneren op RSS - Managementsystemen