Gevaarlijke stoffen

Afbeelding: 

Onverwachte confrontatie met asbest

asbest onverwachte confrontatie
Een asbestcalamiteit komt altijd op een onverwacht moment. Die confrontatie vindt soms binnen de werkomgeving plaats. Denk aan een klusjesman die asbesthoudende platen doorboort of een politieagent die een asbestdeur intrapt. In beide gevallen is direct ingrijpen noodzakelijk om een veilige (werk)omgeving te waarborgen.

Als er 's nachts brand uitbreekt in een palletfabriek, knalt door de hitte van de brand het asbestverdachte golfplaten dak kapot. De gevolgen zijn groot. Met een ziekenhuis, een snelweg en diverse omwonenden in de buurt, is het zaak snel en daadkrachtig te reageren. Er is veel te regelen: inzicht in het asbest, communicatie met de omgeving, maatregelen om verspreiding te voorkomen, een sanering regelen. Wie zich goed voorbereidt op asbestcalamiteiten en zorgt voor een goede coördinatie, houdt de schade binnen de perken.

Voorbeeld gevaarlijke stoffen register

Als er in het bedrijf met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt, moet van alle gevaarlijke stoffen gegevens over de identiteit van de stof en de gevaren van de stof vastgelegd worden. Betreft het een carcinogene, reprotoxische of mutagene stof dan geldt een aanvulllende registratieverplichting. De vorm van het register staat overigens vrij.

Pictogrammen gevaarlijke stoffen

In het Globally Harmonised System wijzigen de pictogrammen voor gevaarlijke stoffen. De vertrouwde oranje/zwarte symbolen maken plaats voor een rood-wit/zwarte uitvoering en er zijn drie nieuwe pictogrammen. Oud en nieuw naast elkaar; zodat u de verschillen en de overeenkomsten in één oogopslag ziet en u vertrouwd kunt raken met de nieuwe symbolen.

Blootstellingsbeoordeling gevaarlijke stoffen (NEN689)

Blootstellingsbeoordeling gevaarlijke stoffen
In Nederland wordt door circa 1 op de 3 bedrijven regelmatig gewerkt met chemische stoffen. Alleen al binnen Europa zijn er in het kader van de Europese REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) wetgeving circa 21.000 stoffen geregistreerd (dec, 2018). Dat betekent dat zeer veel werknemers werkzaamheden verrichten met veel verschillende stoffen waarbij blootstelling via de huid of via inhalatie kan optreden. Dat deze blootstelling ernstige gevolgen kan hebben blijkt wel uit cijfers van het RIVM.

Na analyse van sterftecijfers uit 2013 bleek dat in dat jaar 4100 mensen zijn gestorven als gevolg van een beroepsziekte, waarvan circa 900 nog werkzaam en circa 3200 gepensioneerd. Voor het merendeel gaat het hierbij om werkgerelateerde kanker (66%).1 Het is dus zeer belangrijk om de blootstelling te beoordelen en doeltreffend te beheersen, zodat medewerkers veilig kunnen werken.

Het beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen is een wettelijke verplichting. Er zijn verschillende manieren om de blootstelling te bepalen, zoals het gebruik van blootstellingsmodellen of het uitvoeren van metingen. Welke methode geschikt is hangt af van de stof en de werkomstandigheden.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Asbesthandhaving in bouw en industrie

asbesthandhaving
Uit onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt asbest gevaarlijker te zijn dan lange tijd werd gedacht. Verscherpte regelgeving en handhaving is het gevolg. Het vertalen van deze strenge regels naar de praktijk vormt voor V&G-functionarissen een behoorlijke uitdaging. Daarom de belangrijkste asbestfeiten, tips en informatie op een rijtje.
 
De feiten
De feiten spreken voor zich: asbest is aanwezig in meer dan 80% van alle gebouwen en installaties die tussen 1960 en 1993 in Nederland zijn gebouwd. Asbest is in ruim 3500 verschillende toepassingen verwerkt. Vooral in de bouw en industrie kom je asbest tegen, bijvoorbeeld in daken, vloeren, plafonds, installaties, muren, als isolatiemateriaal en nog veel meer. Sinds 1 juli 1993 is het gebruik van asbest in Nederland verboden.
 
Verscherpte wetgeving

Werken met giftige dampen, gassen en stofnevel

Als werknemer kun je te maken krijgen met situaties waarin je niet vrij kunt in- en uitademen. Bij bepaalde werkzaamheden of in besloten ruimtes, bijvoorbeeld containers, is dat onvermijdelijk. In die situaties dien je zeer alert te zijn op de gezondheidsrisico’s die de aanwezigheid van giftige dampen, gassen of stofnevel met zich meebrengen. Met deze toolbox kun je informatie geven over risicovolle situaties, mogelijke gevolgen en preventiemiddelen.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen via lucht

Wanneer in de RI&E is vastgesteld dat in een bedrijf of instelling het risico aanwezig is dat werknemers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, heeft de werkgever de plicht de blootstelling nader te beoordelen. In deze bijdrage staat het beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen via de ingeademde lucht conform NEN-EN 689 centraal.

Naast het inademen van gevaarlijke stoffen mag niet uit het oog worden verloren dat blootstelling tijdens het werk ook mogelijk is doordat stoffen op de huid (met name van de handen en armen) terechtkomen of door orale opname: via de handen (zeker wanneer er op de werkplek wordt gegeten) of door het inslikken van zwevend stof.

Risico’s
Wanneer uit de RI&E blijkt dat werknemers worden blootgesteld aan schadelijke stoffen, moet de werkgever de blootstelling (laten) beoordelen om het feitelijke risico vast te stellen. Hij moet vervolgens:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Gevaarlijke stoffen