Gevaarlijke stoffen

Afbeelding: 

Opslag gevaarlijke stoffen buiten bedrijfsgebouw

Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen buiten een bedrijfsgebouw gelden andere regels dan voor de opslag van gevaarlijke stoffen binnen een bedrijfsgebouw. Onder ‘buiten een bedrijfsgebouw’ wordt opslag verstaan in een apart magazijn aanpalend of los van het bedrijfsgebouw.

Dit artikel is gebaseerd op de editie van PGS15 van december 2012. Dat betekent dat alle bedrijven die nog een vergunning hebben vanaf die tijd (maar vóór september 2016) hebben met deze versie van dec 2012 te maken.

Bedrijven met een vergunning van ná september 2016 hebben met de nieuwe versie van de PGS 15 richtlijn te maken. Elders op deze site staat een samenvatting van die nieuwe versie.

Voor informatie over opslag van verpakte gevaarlijke stoffen binnen een bedrijfsgebouw, lees artikel Gevaarlijke stoffen binnen opslaan.

Stappenplan veilig opslaan gevaarlijke stoffen

Hoe sla je verpakte gevaarlijke stoffen veilig op, zowel binnen als buiten het bedrijfsgebouw? In dit document een overzichtelijk stappenplan voor een veilige opslag van gevaarlijke stoffen. 

Meer weten over het veilig opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen? Lees het artikel over de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen binnen het bedrijfsgebouw en het artikel over de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen buiten het bedrijfsgebouw

Gevaarlijke stoffen binnen opslaan

De regels voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen staan in de PGS15-richtlijn. Dit is de meestgebruikte richtlijn uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) die ongeveer dertig richtlijnen bevat.

Dit artikel is gebaseerd op de editie van PGS15 van december 2012. Dat betekent dat alle bedrijven die nog een vergunning hebben vanaf die tijd (maar vóór september 2016) hebben met deze versie van dec 2012 te maken.

Bedrijven met een vergunning van ná september 2016 hebben met de nieuwe versie van de PGS 15 richtlijn te maken. Elders op deze site staat een samenvatting van die nieuwe versie.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Stappenplan explosies voorkomen

Hoe voorkom je een gas- of stofexplosie? Deze globale stappenplannen zijn een hulpmiddel om om aan alle relevante aspecten te denken. 

Wil je meer weten over explosies? Lees dan de artikelen Voorkom gasexplosies en De gevaren van een stofexplosie

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Het gevaar van een explosie door stof

Omdat vaste stofdeeltjes neerslaan en zo tijden kunnen blijven liggen, vormt stof een extra risico voor explosies. Wanneer ontstaat een explosie door stof en hoe dien je deze te voorkomen?

Voor het optreden van een stofontploffing is het nodig dat een brandbare vaste stof in fijn verdeelde vorm wordt opgewerveld en intensief met lucht (of een ander zuurstofhoudend gas) wordt gemengd, voordat het wordt ontstoken. De fijnst verdeelde vaste stoffen hebben een minimale ontstekingsenergie die aanzienlijk hoger ligt dan die van gassen, maar er zijn uitzonderingen.

Factoren die van belang zijn voor deze explosies zijn:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Voorkom gasexplosies

Een vloeibare brandbare stof zal afhankelijk van de dampspanning in meerdere of mindere mate verdampen en zal dus met de lucht een ontplofbaar mengsel vormen. De snelheid waarmee damp wordt gevormd en de concentratie boven het vloeistofoppervlak worden hoger naarmate de temperatuur van de vloeistof hoger is. Zodra de vloeistof een temperatuur boven zijn vlampunt heeft en de concentratie boven de LEL komt, is het mengsel ontsteekbaar.

Een vloeibare brandbare stof zal afhankelijk van de dampspanning in meerdere of mindere mate verdampen en zal dus met de lucht een ontplofbaar mengsel vormen. De snelheid waarmee damp wordt gevormd en de concentratie boven het vloeistofoppervlak worden hoger naarmate de temperatuur van de vloeistof hoger is. Zodra de vloeistof een temperatuur boven zijn vlampunt heeft en de concentratie boven de LEL komt, is het mengsel ontsteekbaar.

Explosiegevaar

Hoe ontstaat een explosie, wanneer moet je een explosieveiligheidsdocument opstellen en wat staat daar in? Een overzicht.

Een explosie (ontploffing) is een plotselinge vergroting van het volume en het snel vrijkomen van energie, gepaard gaand met het ontstaan van hoge temperaturen en het vrijkomen van gassen. Een explosie is een snelle verbranding met drukeffect. Door de snelle verbranding ontstaat er een grote hoeveelheid (verbrandings)gas die door de snelheid en door de vaak afgesloten ruimte een drukgolf en een vlamfront veroorzaakt.

Er kunnen drie verschillende soorten explosies worden onderscheiden. De eerste is de fysische explosie, zoals die voorkomt bij een ballon of fietsband, een spuitbus of gasfles of en vulkaan. Het tweede soort is een chemische explosie, waarbinnen een gasexplosie, nevelexplosie en stofexplosie vallen. Ten slotte zijn er ook nog nucleaire explosies.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Bewust werken met nanodeeltjes

Nanodeeltjes komen voor in de natuur, onder andere als vulkaanstof of in zout. Daarnaast worden door de mens en de industrie onbedoeld nanodeeltjes geproduceerd door bijvoorbeeld lassen, slijpen en verbrandingsprocessen. In toenemende mate worden door de mens echter ook bewust nanodeeltjes geproduceerd, de zogenaamde ‘engineered particles’. Deze deeltjes zijn interessant omdat ze afwijkende chemische en fysische eigenschappen bezitten vergeleken met grotere deeltjes van hetzelfde materiaal.

Nanodeeltjes gedragen zich als gasdeeltjes, wat betekent dat ze vrij door de ruimte bewegen. Bij het werken met nanodeeltjes is de kans op blootstelling via de lucht heel reëel. Wat de effecten zijn van blootstelling aan nanodeeltjes is onbekend. Dit betekent in de praktijk dat nanodeeltjes misschien op eenzelfde wijze zouden moeten worden behandeld als giftige stoffen. Tevens houdt dit in dat er een voorzorgsprincipe gehanteerd moet worden en een arbeidshygiënische strategie toegepast wordt. In praktijk is dit vooral het voorkomen van blootstelling.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Gevaarlijke stoffen